Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İşkence Önergesini İadesi Üzerine

Paylaş:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mecliste kendisine cevaplaması için verilen: “Konya Emniyetinin Furkan Hareketi mensuplarına yapmış olduğu çıplak arama işkencesini ve tehditleri” içeren önergeyi geri iade etti. Bir ülkede vatandaşların anayasal haklarını kullanırken kolluk kuvvetleri tarafından engellenmesi dahi anayasaya aykırıyken bunun yanında tehditlere maruz kalması hatta ve hatta emniyetin içerisinde çıplak arama işkencesine maruz kalması hem anayasaya aykırı hem de insanlık dışı bir muameledir.

Bu muamelenin araştırılması ve bunu yapan memurların kanun karşısında hesap vermesi gerekirken maalesef ki Türkiye konjonktüründe buna müsaade edilmemektedir. Bu durum açıkça şunu göstermiştir: Türkiye’de hakkını aramak için anayasal haklara başvurmak, meşru düzlemde eylem ve etkinlik gerçekleştirmek muhaliflere verilmeyen haklardandır. Bu haklardan yalnızca muhalif olmayanlar yararlanabilmektedir. Aynı zamanda bu olay göstermiştir ki: Türkiye’de maalesef adalet ve hukuk namına iş yürütecek yetkili bir merci bulunmamaktadır. Ne üzücüdür ki Türkiye adaletsizliklerin hat safhada olduğu, kanun tanımazlığın meşrulaştığı bir dönem içerisine girmiştir.

Bu durumun devam etmesini isteyen bazı derin güçler, her kurumun içerisinde hakimiyet sürmektedir. Bu kişiler kanun yerine kendi keyfi uygulamalarıyla hareket etmektedirler. Bu durumun değişmesi elbette öncelikle haksızlığa uğrayan kişilerin ve kurumların kendi durumlarını kamuoyuna anlatmaktır. Daha sonra meşru düzlemde gerekli mücadeleyi vermektir. Aksi takdirde bu durum değişmeyecek hatta daha kötüye giderek devam edecektir.

Bizler Furkan Nesli Dergisi olarak okurlarımızı zulme ve adaletsizliğe ses olmaya, meşru mücadelede ön safta yer almaya davet ediyoruz.