Kitap Tanıtımı

İslam Davetçilerine Tavsiye Kitaplar

Paylaş:

Her dönem ve koşulda Müslüman’ın terk etmeden devam etmesi gereken bir ibadet olan davet vazifesini yerine getirmek için birçok meselede olduğu gibi insanın kendini geliştirmesi, konuyla alakalı gerekli bilgi ve desteğin alınması gerekmektedir. Davet ve davetçilik alanında, bizzat davetçilik rolünü üstlenen yazarlar tarafından kaleme alınan kitapları siz okurlarımızla tanıştırmak istiyoruz.

  1. Davetçiye Notlar | Fethi Yeken

Fethi Yeken’in Davetçiye Notlar adlı eseri, öncelikle İslam davetçilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözümlemek ve Rabbani olarak hayattayken gelmesi muhtemel saldırılara Allah'ın yardımı ile karşı koyabilmek için gerekli olan imanî özelliklerden bahsetmektedir. Bu kitapta anlatılanlarla açıkça anlıyoruz ki, İslam davetçilerinin kurtuluşu ancak Rabbani olmalarıyla mümkündür. Davetçinin öncelikle kendisini eğitmesi gerektiğinin üzerinde duran yazarımız, davetçilerin karşılaştıkları zorlukların, sapmaların temelinde, başkalarına tebliğ ettikleri şeyleri kendilerinin yapmamaları, bu tebliğden kendi nefislerini etkileyememeleri gerçeğinin yattığına işaret eder. Özellikle ve öncelikle davetçinin başkalarından önce kendisine önem vermesi gerektiğinden, başkalarını düzeltmek için ayırdıkları vakitten daha fazlasını kendilerine ayırması gerektiği üzerinde durmaktadır. Yazar bununla, kendisini güzel bir şekilde eğitip, terbiye eden kimsenin, kendisini unutup başkasını terbiye etmeye çalışandan daha üstün olduğunu ifade etmektedir.

  1. Davetçinin Yol Azığı ­| Seyyid Kutup

Davetin gerekliliğini idrak etmiş ve bu yola revan olmuş davetçilerin davet yolunda ilerlerken, yolda kendilerini diri tutacak, yolda kendilerini kuvvetlendirecek yol azığı edinmeleri kaçınılmazdır. Aksi halde azığını almayan, yola hazırlıklı çıkmayan, çıktığı yolda azığını tazelemeyenlerin bu yolda devam edebilmeleri mümkün değildir. Üstad Seyyid Kutub, Davetçinin Yol Azığı adlı kitabında davetçinin ihtiyaç duyacağı manevi etkenlerden bahsedip, karşılaşacağı birtakım zorluklar karşısında takınması gereken tavrı anlatmaktadır.

Seyyid Kutub kitabın bir bölümünde şöyle demektedir: “İnsanların düşüncesi sık sık değişebilir, sık sık unutmak, insanoğlunun bir diğer özelliğidir, öyleyse gönüllerin sık sık uyarılması gerekir. Çünkü uyarılan gönüller, parlaklık kazanır ve nurdan ışınlar yayar. Uzun süre uyarılıp nasihatle beslenmeyen gönüller, katılaşma ve donukluğa mahkumdur. Işık ve aydınlığını kaybeden bir gönül, kararmakla karşı karşıyadır. İşte dava Adamı, bu tür durumlarda kat kat çaba harcamak zorundadır. Fazlasıyla sabırlı olmak zorundadır. Sapmaları, eğrilikleri, ilgisizliği, karakter bozukluğunu sabırla karşılamakla yükümlüdür. İnsanların değişik dönemlerdeki aksiliklerine, hiç beklenilmeyen tepkilerine ve cahiliyeye karşı hemen tavır takınmama konusunda sabretmek zorundadır...”