Alparslan KUYTUL Hocaefendi

Alparslan KUYTUL Hocaefendi

Alparslan KUYTUL Hocaefendi

Biyografi:

Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi 1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. Allah’ın lütfuyla dine temayülü olan bir çocuk olarak yetişti. Çocukluğunda camiye gider, arkadaşlarını camiye götürür ve namaz kıldığı camiyi temizlerdi. Özellikle babasından gördüğü dini hassasiyet ve hocalardan almış olduğu İslamî dersler ışığında Kur’an ve Sünnet sevgisiyle büyüdü.

İlköğrenimini Adana İnkılâp İlkokulu’nda, orta öğrenimini Tepebağ Ortaokulunda, lise öğrenimini de Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı.  Lisede iken 1980-1982 yılları arasında okul çıkışı ve hafta sonları okul arkadaşlarını okulun karşısındaki camiye götürür ve onlara dini sohbetler yapardı. Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi, 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne başladı. Üniversitede öğrenci iken 1986’da ilk öğrenci evini kurarak orada üniversitelilere ve esnaflara dersler yapıyordu.

Yaptığı eğitim ve hizmet faaliyetlerini bir adım daha ileri götürebilmek için 1988 yılında Kardeşler Kitabevini kurdu. Kitabevinin bahçesinde tebliğ faaliyetlerine ve haftalık derslere yıllarca devam etti. 1987-1988’de Üniversiteden mezun olduktan sonra 1990 yılında Askere giden Hocaefendi, askerlik görevini tamamladıktan sonra 1992’de Mısır’ın Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesine başladı. 1996-1997’de mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü.

Hocaefendi, lise çağlarından itibaren yeryüzünde Allah’ın değil insanların dediğinin olduğunu ve Allah’ın hükmetme hakkının gasp edildiğini görüyor, bundan dolayı “Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı” diyerek buna tepki gösteriyor ve insanları uyandırmaya çalışıyordu. Öte yandan Müslümanların içinde bulunduğu durum, görülen zulümler ve neslimizin gidişatı onu derinden üzüyor ve mazlum ümmetin kurtuluşu için Rabbanî bir hareketin ortaya çıkması için mücadele ediyordu.

Ezher üniversitesinde eğitimine devam ederken 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurdu. Vakıf kurulduktan sonra eğitim ve hizmet faaliyetlerine vakıf binasında devam etmiştir. Vakıf zaman içerisinde birçok il ve ilçede şubeler açmıştır. Hocaefendi, her cuma akşamı vakıf merkezinde yaptığı tefsir ve konulu derslerin yanı sıra talebelerine âlim sıfatı kazandıracak Hadis, Siyer, Fıkıh, Usul, Arapça gibi ilmi dersler, bunlarla birlikte aydın sıfatı kazandıracak Ortadoğu Gerçeği, Beşerî İdeolojiler, Çağdaş Kavramlar ve Dünya Siyaseti gibi dersler de yapmaktadır.

Çünkü Hocaefendi, Müslümanların yeniden ayağa kalkıp kurtulmasının bir yönüyle aydın, bir yönüyle âlim vasıflarını kazanmış ve toplumuna öncülük yapacak Öncü Bir Neslin yetiştirilmesine bağlı olduğuna ve İslam medeniyetinin ancak böyle bir nesille kurulabileceğine inanmaktadır. Bu derslerin birçoğu www.furkanvakfi.org adresinde bulunmaktadır.

O, hayatını İslam Medeniyeti’nin inşası uğrunda mücadeleye adamış seçkin bir ilim, dava ve hareket adamıdır. Hocaefendi’nin en büyük hayali ümmete liderlik yapacak öncü bir neslin yeniden doğmasıdır. Bu uğurda gece-gündüz dersler vererek bu nesli yetiştirme gayretindedir ve tüm mesaisini buna ayırmıştır. Muhterem hocamız yıllardır bu uğurda yapmış olduğu eğitim ve hizmet faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. 2002 yılında evlenen Hocaefendi’nin beş çocuğu vardır.

Bu eğitim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken 2011 yılında “Furkan Nesli – Öncü Nesil” Dergimizin çıkmasına öncülük etmiştir. Dergimizde aylık olarak kaleme aldığı ilmî ve siyasî makalelerle ilk sayıdan itibaren dergimizin başyazarlığını yapmaktadır.

Bir yandan ilmî dersler veren Hocaefendi diğer yandan yurt içi ve yurt dışında halka açık konferanslar düzenleyerek toplumsal bir bilinç oluşmasını da sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca üniversiteli gençlerle söyleşi, kitabevi sohbetleri, Skype üzerinden dersler, zulme karşı gerçekleştirdiği mitingler, Ramazan ayında iftar programları ve Ramazan sohbetleri düzenlemektedir.

Hocaefendi, unutulmuş sünnetlerden olan akrabayı uyarma ve akraba ile ilgilenme sünnetini yeniden ihya etmiş, akrabaları ile sohbet grupları başlatmış ve bu şekilde cemaat mensuplarının yüzlerce akraba sohbet grubu başlatmasına vesile olmuştur.

Talebelerinin ilmi gelişiminin yanında manevi gelişimine de önem veren Hocaefendi’nin öncülüğünde, Türkiye’de unutulan itikâf sünneti yaklaşık 15 yıldır ihya olmuştur ve Furkan hareketine gönül verenler Türkiye’nin çeşitli illerinde çok sayıda camide her sene itikâfa girmektedirler.

1994 yılından beri yaptığı Cuma Tefsir Dersi, www.furkanvakfi.org sitesinden canlı olarak yayınlanmakta ve binlerce kişi tarafından izlenirken, soru-cevaplar bölümünde fıkhî, siyasî ve güncel olaylara yönelik yaptığı analizler sosyal medyada büyük bir kitle tarafından takip edilerek beğeni almakta ve her kesimden birçok insan tarafından kabul görmektedir.

2003 yılından itibaren çeşitli illerde düzenli konferanslara başlayan Hocaefendi’nin konferanslarına on binlerce insanın katıldığını gören bazı derin ve karanlık güçler Hükümet eliyle 2014 yılından beri konferansları engellemeye başlamış, önce spor salonları verilmemiş ve konferansların TV kanallarında yayınlanması engellenmiş daha sonra ise düğün salonlarında bile konferans yapmasına müsaade edilmez hale gelmiştir.

Hocaefendi’yi birçok hocadan ayıran en önemli özelliklerinden biri, onun ülke ve dünya gündemine duyarsız kalmaması ve siyasi olaylara Kuran ve Sünnet ışığıyla bakarak yorumlar yapmasıdır. Hak bildiğini söylemekten korkmayan kişiliği, onu alışılmış hoca ve lider modellerinden ayırmaktadır.

O, Hak bildiğini söylemekten asla korkmamış ve daima “İslam’a veya Müslümanlara zarar verildiğinde konuşurum. Ben sonumu değil, görevimi düşünürüm” demiştir.  Bu yüzden birçok sıkıntılarla, mahkemelerle ve iftiralarla karşılaşmıştır. Ancak o, kınayıcının kınamasından, iftiracının iftirasından korkmadan daima hakkı haykırmış ve haklının yanında durmuştur. Yanlışa yanlış demiş ve güçlü de olsa haksızların safında asla yer almamıştır.

Hocaefendi’nin en büyük amacı; Rabbani metotla İslami hizmetler yapan, tüm meselelere sahabiler gibi Kur’an ve sünnet penceresinden bakan, Kur’an’da bulunan iman, ibadet, ahlak ve cihad gibi tüm vitaminleri alınması gerektiği kadar alabilen öncü bir neslin yetiştirilmesidir. Alparslan Kuytul Hocaefendi bu özlemini gerçekleştirebilmek amacıyla tüm mesaisini eğitim ve hizmet çalışmalarına vakfetmiştir.

 

https://alparslankuytul.com/alparslan-kuytul-hocaefendi

 

Paylaş:
Yazarın Yazıları
Sayı No Yazı Word
Sayı 112 Vahyin Hedeflediği Nesil -2
Sayı 111 Vahyin Hedeflediği Nesil-1
Sayı 100 The Decline of Our Ummah and Its Reasons – 9
Sayı 99 The Decline of Our Ummah and Its Reasons – 8
Sayı 98 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 7
Sayı 97 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 6
Sayı 96 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 5
Sayı 95 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 4
Sayı 94 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 3
Sayı 93 The Declıne Of Our Ummah And Its Reasons – 2
Sayı 92 The Declıne Of Our Ummah And Its Reasons – 1
Sayı 91 The Ummah, Responsibility And The Muslims Of Arakan
Sayı 90 Evıdences Of Qur’an Beıng The Word Of Allah- 5
Sayı 89 Evidences Of Qur’an Being The Word Of Allah - 4
Sayı 88 Evidences Of Qur’an Being The Word Of Allah – 3
Sayı 87 Evidences of Qur’an Being the Word of Allah – 2
Sayı 86 Evidences Of Qur’an Being The Word Of Allah
Sayı 85 The Need For Revelation By Humans
Sayı 84 Duties Of The Leading Generation – 3
Sayı 83 Duties Of The Leading Generation – 2
Sayı 81 Duties Of The Leading Generation – 1
Sayı 80 We Didn’t And We Will Never Recognize Israel
Sayı 79 Characteristics Of The Leading Generation -2
Sayı 78 Characteristics Of The Leading Generation -1
Sayı 77 The Awaited Generation: Leading Generation
Sayı 19 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -3
Sayı 80 Yalnız Kudüs Değil, Tüm Filistin Müslümanlarındır!
Sayı 110 Alparslan Kuytul Hocaefendi ile Röportaj
Sayı 76 İmanın Kazandırdığı Kişilik -2
Sayı 75 İmanın Kazandırdığı Kişilik
Sayı 109 Ramazan Ayı ve Oruç
Sayı 74 Ramazan İle Dirilmek
Sayı 73 Din Düşmanı Derin Komite Ve 22 Nisan’da Adana’da Yapılan Zulüm
Sayı 30 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-2
Sayı 70 İslam’da Davet Ve İnsan Kazanma
Sayı 18 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -2
Sayı 69 Hak Yolda Sebat - 2
Sayı 68 Hak Yolda Sebat
Sayı 67 Dava Yolunda Dökülmeler Ve Sebepleri
Sayı 29 Ortadoğu Gerçeği Ve Ümmetizin Doğum Sancısı-1
Sayı 17 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -1
Sayı 16 Ümmet, Mes’uliyet ve Arakan Müslümanları
Sayı 66 Cemaat Karşıtlığı Oluşturma Projesi
Sayı 108 Uyanmak ve Allah’a Yönelmek
Sayı 65 Allah'a Adanmak
Sayı 79 Maddeci Dünyada Maneviyat Aleminde Yükselmek
Sayı 2 Öncü Neslin Vasıfları
Sayı 1 Beklenen Nesil: Öncü Nesil
Sayı 64 Alparslan Kuytul Hocaefendi İle “15 Temmuz Darbe Girişimi" Konulu Röportaj
Sayı 81 Maddeci Dünyada Maneviyat Aleminde Yükselmek-2
Sayı 63 Parti Metodu Ve Akp’nin Geldiği Nokta
Sayı 60 Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri -3
Sayı 59 Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri -2
Sayı 101 İnsanlığın Kurtuluşu-1
Sayı 100 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Başyazı Arşivinden Seçmeler
Sayı 58 Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri
Sayı 92 Üç Hedefimiz: Yaşamak
Sayı 94 Bana "Sus" Diyorlar, Susmayacağım!
Sayı 91 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 8 Kasım'daki Mahkeme Savunması
Sayı 93 Üç Hedefimiz: Anlatmak
Sayı 90 Üç Hedefimiz: Okumak
Sayı 89 İslam Ve Mücadelesi-3
Sayı 57 Gerçek Çözümden Kaçanlar
Sayı 56 Suriye’de Ne Hayal Edildi, Ne Oldu?
Sayı 102 İnsanlığın Kurtuluşu-2
Sayı 55 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler - 10 (Muharrikun)
Sayı 103 İnsanlığın Kurtuluşu-3
Sayı 4 Ramazan Ve Nefsi Tezkiye
Sayı 4 Öncü Neslin Vasıfları-2
Sayı 104 Kelime-i Tevhid’in Mahiyeti
Sayı 105 Hiçbir Şey Kaybetmedik
Sayı 99 Vahyin Hedeflediği Toplum-3
Sayı 98 Vahyin Hedeflediği Toplum-2
Sayı 97 Vahyin Hedeflediği Toplum-1
Sayı 96 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Kamuoyuna Mektup
Sayı 95 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi İle Dava Süreciyle İlgili Röportaj
Sayı 88 İslam ve Mücadelesi-2
Sayı 87 Zindandan Mektup Var!
Sayı 86 İslam ve Mücadelesi
Sayı 85 İman ve İmtihan 2
Sayı 84 İman ve İmtihan
Sayı 83 Alparslan Kuytul'un Danimarka Göçmenler Bürosuna Verdiği Savunma Metni
Sayı 89 İslam Ve Mücadelesi
Sayı 82 Alparslan KUYTUL Hocaefendi'nin Savunması
Sayı 106 Kelime-i Tevhid’in Mahiyeti -2
Sayı 107 Kelime-i Tevhidin Mahiyeti-3
Sayı 35 İSLAM’IN DAYANIŞMA ANLAYIŞI – 1
Sayı 33 MUHTEREM ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ’DEN ÖZLÜ SÖZLER
Sayı 28 Tevhid, İslam, Furkan, Dergi, Aylık, İslami Hareket, İman, İbadet, Ahlak, Cihad, Medeniyet, Hakk, Batıl, Öncü Nesil, Nesil,
Sayı 27 TÜRKÇE OLİMPİYATLARI Hakkında Sorulan Soruya Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Verdiği Cevap
Sayı 25 İSLAM MEDENİYETİNİN İNŞASINDA ALLAH’IN YARDIMI VE FETH-U KARİB
Sayı 13 MUHTEREM ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ İLE RÖPORTAJ
Sayı 12 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ -4
Sayı 11 MUHTEREM ALPARSLAN KUYTUL HOCAMIZDAN DAVET HATIRALARI
Sayı 11 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ -3
Sayı 9 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ
Sayı 8 İNSANIN VAHYE İHTİYACI
Sayı 6 ÖNCÜ NESLİN GÖREVLERİ-2
Sayı 10 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ -2
Sayı 5 ÖNCÜ NESLİN GÖREVLERİ