Röportajlar

Röportaj

Paylaş:

FurkanGençolarakyurtdışındayaşayan ve İslam ileyenitanışmışolankardeşlerimizleröportajyaptık. YalnızcaMüslümanolmaklakalmayıpaynızamanda gerçek İslam’ıhakkıylaöğrenip, yaşayabilmekiçin de gayretedenbukardeşlerimizkendiserüvenlerini ve Müslümanolduktansonrayaşadıklarınıbizlerlepaylaştılar. Onlardanbirinisizinlepaylaşıyoruz.

“Kâfirlereİslam’ıanlatın, pasif ve korkak

olmayın, Peygamberi bir metotilecemaatin

içindeyeralın ve davauğrundaçalışın.”

 

İsim; Soyisim: Jamil Neumann

DoğumTarihi: 1990

DoğumYeri: Castrop-Rauxel

Mesleği: Fizyoterapist

 

SelamünAleyküm; önceliklesizitanımakisteriz. Bizekısacakendinizdenbahsedermisiniz?

 

Benim adım Jamil Neumann, 27 yaşındayım, Castrop-Rauxel şehrindedoğdum, şuanDortmund’dayaşıyorum. Evliyim, 1 çocuğum var. Yaklaşık 2 senedirAllah’ındavasıuğrundaFurkanVakfındaçalışıyorum. AslenAlmanım, 3 seneevvelİslam’ıkabulettim.

 

NasılMüslümanoldunuz?

 

Benim babam ben 14 yaşındaikenöldü. Ve buşekilde ilk defaölümileilgilendim. Ölümhakkındadüşünmeyebaşladım. Hayat nedir? Ölümnedir? Kendibaşıma 14 yaşındatefekküretmeyebaşladım. Dokuzseneboyuncasüreklikendikendimesorularsordum. Ve bu 9 seneiçindebenimbaşımaçokkötüşeylergeldi. Bu olaylardandolayı, hayatımıdeğiştirmeyekararvermiştim. Müslümanolmadığımhalde bir dahabaşımaöylekötümusibetlergelmesindiye, bundansonrasürekliiyiamellerişleyeceğimekuvvetli bir şekildeniyetlenmiştim… Bu söz ve niyetten tam 3 ay sonraAllah’ınizniyleimanettim ve Müslümanoldum. Fakatİslam’ıaraştırmamınsebebibunlardeğildi, asılsebebi bir başkaMüslümankardeşiminbeniİslam’adavetetmesiydi.

 

İslam ile ilk nasıltanıştınız? İslam’ınasılöğrendiniz?

 

S. Ç. Hocamızbenimçocuklukarkadaşım, ben Müslümanolduktansonraaradasıradaonunlairtibatiçindeydim. Ve 2015 senesininyazında, S. HocambeniVakfadavetetmişti. O zamanlarDortmunt’unvakfıinşaatşeklindeydi. O inşaatortamındaberaberdöneryiyorduk. Dönerinvesilesiylebütünkardeşlerletanışmışoldum. Bu şekildeyavaşyavaşAllah’ındavasındahızaldım ve elhamdülillahşimdiyekadarburadaAllah’ındavasınahizmetediyorum.

 

İslam’ıseçmedenönceMüslümanlarhakkındakidüşüncenizneydi?

 

Ben Müslümanlarınhakkındahiç bir zaman kötüdüşünmedim. FakatMüslümanlarhiçbirşeyanlatmadıklarıiçin, İslam’ın ne olduğunuuzun zaman öğrenemedim. O kadarMüslüman (Türk ve Arab) arkadaşlarımolduğuhalde, hiçbirihiçbirşeyanlatmamışlardı.

 

Tevhitdavasını ilk duyduğunuzda (öğrendiğinizde) nelerhissettiniz?

 

Benim içindünyadaki en mantıklıaçıklamaidi. Allah’ınhakkınısavunmak ve onundavasınınuğrundaçalışmak. Bir Müslümanolarakbunukabuletmemeyidüşünemezdim.

 

Müslümanolduğunuzuailenizenasılsöylediniz? Onlarınasıliknaettiniz?

 

Ben Müslümanolmadanevvelailemileilişkilerimikesmiştim. FakatMüslümanolduktansonra, bunun ne kadaryanlışolduğunuöğrenmiştim ve ondandolayıannemiletekrarilişkilerikurabilmekiçin, onu 2 senesonratekrarevimedavetetmiştim. Ve buşekildeailebağımızyenidenkurulmuşoldu. Bundansonraannemlearamdakiilişkiçokgüzeloldu ve bundandolayıinşaallahyakındaMüslümanolacakgibigörünüyor.

 

Kur’an-ı Kerim’i ilk okuduğunuzdanelerhissettiniz?

 

Kalbime bir sıcaklık ve esenlikgirdi.

 

Kur’an-ı Kerim’ianlamakiçin ne yaptınız?

 

Almancamealiniokumayaçalıştım, diğerMüslümanlarasordum ve vakıftadersleralmayabaşladım.

 

Müslümanlaranelersöylemekistersiniz?

 

Kâfirlereİslam’ıanlatın, pasif ve korkakolmayın, bir Peygamberimetotileçalışancemaatiniçindeyeralın ve davauğrundaçalışın.

 

Furkan Nesli Dergimizhakkındakidüşünceleriniznelerdir?

 

Güzelkonularıvar, cemaatitanıtıyor, doğrularıyazarakaydınlatıyor.

Röportajımızavakitayırdığınızdandolayı Allah razıolsun…