Sizden Gelenler

Sosyal Medya Mesajlarından Seçmeler 22 Nisan’daFurkan Vakfı’na Yapılan Zulme Rıza Göstermeyenler

Paylaş:

Sizi ve vakfınızıhiçtanımıyorumamaedilenzulmetaraftardeğilim.

Demokratik bir devletteherkesinyaşamhakkınasahipolduğunainandığımiçinsiz

ve sizingibizulümgörenlerindestekçisiyim ve yanındayım.

Tayfun BAŞKAN

Ağzıolankonuşuyorhocahocalığınıyapsındiye. Bu lafçoksaçma. Niyehocaolanfikrinisöyleyemez

mi? Bu ülkedeyaşayan ve bütünMüslümanlarınpolitikayakarışmayahakkıvardır. Alparslan Hocayı

tanımametmemhaklıyahaklıderim. Adam teröristdeğilbuvatanınevladı ve iyi bir evlatolduğuzaten

ortada. Bu zulmükınıyorum ve Kur’anehlibinlerceinsaniçinçoküzücü bir durum. Allah zalimlericezasız

bırakmaz, hiçbirşeybakideğildir. İftiraatmadanöncehocanın bir hayatınıokuyunbence. Ben okudum.

Zandabulunmak en büyük günah…

Naile KÜRÜN

Ben hiçbirvakfa ve cemaatebağlıdeğilim. Buna rağmenFurkanVakfı’nayapılanhaksızlıkkarşısında

artıkrahatsızolmayabaşladım. Bütünillerdekikonferanslarınıniptaledilmesiyetmezmişgibi bir de vakfın

merkeziAdana’daizinverilmeyişigerçektenzulümdenbaşka bir şeydeğildir!

Halime UĞUR

OHAL işinkılıfıFurkanVakfı’nayapılanzulümleryenideğil.

Siyasigörüşüvicdanlarınınönünegeçenlereyazıklarolsun!

Ahmet DOĞAN

Yaşanılanlarıinternettegördüm ve çoküzüldüm. Hepinizeçokgeçmişolsun. Rabbimyar ve yardımcınız

olsun. Zulmedenlerin, tuzakkuranların da tuzaklarınıRabbimbaşlarınageçirsin. Gerçektenülkeolarak

nereyegidiyoruzanlayamıyorum… Allah sonumuzuhayıretsin. Fiilenyanınızdaolamasam da dualarım

sizinle…

Esra DOĞAN

Ey AKP iktidarı! Müslümankardeşlerimizezulümsizdengeliyorsa, ben sizdendeğilim!

Bilal YILDIRIM

Alparslan Hocama ve tümFurkanVakfıcamiasınageçmişolsun.

Kendim polis saldırısınauğramışgibiüzüldüm.

Kürşet LE PEN

Yapılanbuiğrençsaldırıları ve sebebiolanlarıAllah’ahavaleediyoruz. Vakfınızagitmeyiçokistedim

fakatkaldığımyerdebulamadım. Canlıyayınlarıelimdengeldiğincetakipediyorum ve etmeye de devam

edeceğimİnşallah. Bu yapılanlarİslamiHareketeengellemedirdahaaçık bir yorumu yok buolayın.

FakattekbirlerlehakkıbatıldanayırmayadevamedeceğizAllah’ınizniyle…

İçiŞiirDışıEdebiyat

Gaz yediler, hakaretyediler, cop yediler ve halaaynınoktadalar. Samimiolmasalardıyamulupgiderlerdi.

YalnızFurkangönüllülerigibifaşistçeuygulamalaramaruzkalıpbulunduğunoktayıterketmeyenbütün

samimiinsanlarıbuvesileileanalım…

Recebin ÇİFTLİĞİ

Ak Partiliyimamasonunakadaryanınızdayım. Size yapılanzulümdür. Alparslan HocaAKPliolsaydı

herkeshastasıolurduamaşimdiherkesdüşman…

Muhammet EFE

MüslümanınMüslümanaettiğinikâfirlerbirbirineetmiyor. Bu ne hasetbu ne ayrılık ben anlamıyorum.

Hangifikirolursaolsun ben bugörüntülerihayretleizledim. Partisiyasetindenvazgeçtim bir kadının

başörtüsünüçekmekinsanlığasığarmı? Bunuyapan polis ülkemizinpolisiamakusurabakmasınlar

vicdanlarınıevdebırakıpgörevegitmesinler. Vicdaniolarak ben olanlardanrahatsızoldum. Bu gurupla

alakam yok ilk defaduydumancakvicdanımışeytanasatmadım.

Muallimalist

Sizihiçtanımametmem, vakfınızlaalakalıhiçbirfikrim yok ama size yaşattıklarızulümdür,

zulmünkarşısındasusandilsizşeytandır.

Cansel İNAL

Zulmealkıştutmayan ve biatetmeyenFurkanVakfı’nayapılanlar

zalimlerin gerçek yüzünügösteriyor. Geçmişolsun…

Ertuğrul TÜRKOĞLU

Hollandayapıncaadıİslamofobi ve Faşizmolanşeyinbuülkedekikarşılığı ne?

FurkanVakfıüyeleriMüslümandeğilmiydi?

Serkan KAVRAN

FurkanVakfışuaniçinTürkiye’deiktidarakarşıİslamitavırsergileyen bir vakıf.

Kardeşlerimizinacısınıpaylaşıyoruz.

Selahaddin EYYUBİ

FurkanVakfıhakikatleridilegetirdi ve zulmeuğradı. Kınıyorum…

Halil CANDAN