Gündem

Aydın Âlimlerin Kontrolündeki Cemaatler İstikbal Vaad Eder!

Paylaş:

“Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek ise imkânsızdır!”

Alparslan Kuytul Hocaefendi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı; öncü neslin hazırlanması ve İslam Medeniyeti’nin yeniden inşası için Rabbanî yolda Peygamberî metodla tam 20 yıldır İslam davasına hizmet etmektedir. Hareket esasları Rabbanî, İlmî, Şümullü olan Furkan Vakfı, Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin tanımladığı Rabbanilik, İlmîlik ve şümullülük vasıflarına haiz olmak için gayret etmekte ve bu hareket metodu ile eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

İlk olarak İslami anlayış ve yapılanma Rabbani olmak zorundadır demiştik. İkinci olarak ise İslamî anlayış ve yapılanmanın İlmî olmasıdır. Bu hareket; sadece beşeri ilimlere değil İslamî ilimlere de önem veren ve ilmi kendine pusula edinen bir hareket olmak zorundadır.

İslamî Harekete İlmin Işığında Yön Verilmelidir

Çünkü Kur’an-ı Kerim ilme önem vermektedir. “İlim” kelimesi Kur’an’da en çok geçen kelimelerdendir ve yaklaşık olarak 900 yerde (türemişleri ile beraber) zikredilmektedirKur’an’da geçen ilim ile ilgili ayetlere baktığımızda bunların bir yönü dikkat çekicidir. Bu ayeti kerimelerin hemen tamamı, hicretten önce Mekke döneminde nazil olmuştur. İslam tarihinin en zor dönemlerinden olan ve sahabenin hayatını idamede dâhi zorlandığı Mekke döneminde, ilmin önemini defalarca vurgulayan Allah, şartları bahane ederek ilme önem vermemenin geçerli bir bahane olmayacağını ilan etmektedir. Bu yüzden âlim ve aydın vasıflarını kendinde toplayan kimselerin ortaya çıkması ümmetin beklentisidir. Peygamberimizin de “Rabbim beni muallim olarak gönderdi” hadisini şiar edinen İslamî hareket, ilmî olmalıdır. Çünkü Hz. Peygamber de ilme önem vermiştir.

İslamî ilimlere gereken önemi vermemek Kur’an’dan, sünnetten ve sırat-ı müstakimden uzaklaşma zamanla haramları helal görme gibi tehlikeleri beraberinde getirmektedir.

İLMÎ HAREKET:

1- Kaynağını Kur’an ve sünnetten alan bir harekettir.

2- Aydın-âlimler yetiştirmeyi hedefleyen bir harekettir.

3- Plânlı, düzenli ve istikamet üzere olan bir harekettir.

4- Hangi şerait ve ahvalde olunursa olunsun, ilim tahsilini yani eğitimi ihmal etmeyen bir harekettir.

5- Yüksek seviyede bir şuur ve bilinç oluşturmayı hedefleyen bir harekettir.

6- Çağının tüm imkânlarını (internet, kütüphane vs.) kullanan bir harekettir.

7- Toplumlara yön veren bir harekettir.

8- Toplumu iyi tanıyan, toplum üzerinde oynanan oyunları basiretiyle görebilen ve bu oyunlara karşı stratejiler geliştiren bir harekettir.

9- Toplumun medeniyet seviyesini yükseltmeyi hedefleyen bir harekettir.

10- Batı Medeniyeti karşısında eziklik yaşamayan ve toplumun uyanışı için bizzat hareketin içerisinde olacak, topluma öncülük yapacak liderler yetiştirmeyi hedefleyen bir harekettir.

11- Toplumun yarısını teşkil eden kadınların eğitimini de unutmayan, onları aktif birer davetçi olmalarını sağlayan bir harekettir.

Ümmetin beklentisini karşılamak ve öncü bir vasfa sahip aydın-âlimler yetiştirmek için

 Furkan Vakfı Olarak Yaptığımız Çalışmalarımız;

1- Temel Eğitim Dersleri

İslam’ın yozlaştırıldığı bu dönemde, çağını tanıyan, aldığı eğitim ile her meseleye Kur’an ve sünnet penceresinden bakan aydın-âlimler yetiştiriyoruz.

2- Sanal Eğitim Dersleri

Kendisini hem İslamî hem de beşeri ilimlerde geliştirmek isteyen kardeşlerimize internet ortamında da eğitim vermekteyiz. Bundan böyle Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde olursanız olun sanal eğitim uygulaması ile İslami eğitim alamamak gibi bir sorununuz kalmayacak.

3- Etüt Merkezi Çalışmaları

Bayan-Erkek, lise, üniversite, üniversite hazırlık öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz etüt merkezimizde; Türkçe, Matematik, İngilizce, Arapça gibi bazı branşlarda ücretsiz dersler verilmektedir. Ayrıca seminerler, sınavlar, soru çözümleri gibi programlarımızla etüt merkezimiz her daim aydın âlim bir neslin yetişmesi için faaliyet göstermektedir. 

4- Haftalık Tefsir Dersleri

Tevhidin anlatılıp hayatımıza geçirilmeye çalışıldığı, Müslümanların uyanışına ve dirilişine vesile olacak bayanlara ve erkeklere yönelik sohbetlerin yapıldığı tefsir derslerine tüm halkımızı davet ediyoruz.

5- Arapça Kursları

İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip öğrencileri ayrıca Arapça’ya ilgi duyan herkes için Vakıf binamızda ücretsiz olarak Arapça kurslarımız mevcuttur.

6-  Üniversite Çalışmaları

Üniversiteli öğrencilerimize yönelik Kur’an, tecvid, tefsir dersleri, kampüs sohbetleri, İslamî eğitim programları, tiyatro ve sinema günleri, panel ve münazaralar yapılmakta ayrıca gezi ve piknikler, konferans ve seminerler, kültürel ve aktüel yarışmalar düzenleyerek çağını karanlıktan aydınlığa çıkaracak, Allah’ın hâkimiyetini yeryüzüne hâkim kılacak öncü bir neslin yetişmesini hedefliyoruz.

7- Çocuklara Yönelik Yaz Etkinlikleri

Çocuklarımızı yarıyıl ve yaz tatillerinde İslam’ ı sahih kaynaklardan öğrenebilecekleri; iman, ibadet, ahlak ve Allah yolunda mücadele konularında bilinçlenecekleri aydın-âlim yetiştirme programlarımıza davet ediyoruz. Bugünün çocuklarını yarınların öncüsü olmaya hazırlıyor ve tüm anne babalardan çocuklarının eğitimi hususunda bize destek olmalarını talep ediyoruz.

Ayrıca Kur’an, Siyer Meal Yarışmaları, İlmi Münazaralar, Makale, Panel, Sempozyum gibi etkinlikler ile çağına yön verecek beşeri ve dini ilimleri harmanlayıp davetçilik vazifesini en güzel şekilde yerine getirecek bir nesil yetiştiriyoruz.

Not: Muhterem Hocamızın konu ile görüşlerinden istifade edilmiştir.