Şiir

Bana Seni Gerek Seni

Paylaş:

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni.

Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni.

 

Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim,

Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni.

 

Aşkın âşıklar öldürür, aşk denizine daldırır,

Tecellî ile doldurur, bana seni gerek seni.

 

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem.

Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni.

 

Sûfilere sohbet gerek, ahîlere ahret gerek,

Mecnun'lara leylî gerek, bana seni gerek seni.

 

Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar.

Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni.

 

Yunus'tur benim adım, gün geldikçe artar odum.

İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.