Tefekkür

BİLİMİN TEMELİNİ ATAN İSLAM ÂLİMLERİ

Paylaş:

İlk emri “Oku” olan bir din, müntesiplerini hem İslamî hem beşerî ilimlerle yükseltmiş ve her alanda toplumlarına öncülük edecek şerefe ulaştırmıştır.

Dünya tarihi müslüman âlimlerimizin bilime katkılarıyla doludur. Hatta batı bugünkü bilimsel ve teknolojik gelişmelerini İslam âlimlerine borçludur. Çünkü bilimsel ilk buluşlar ve icatlar onlar tarafından tespit edilmiştir.

İşte şanlı tarihimizde İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük âlimlerimizden bazıları: 

Akşemseddin: Fatih Sultan Muhammed’in hocası olan ve birçok alanda derin ilim sahibi olan Akşemsettin, Pasteur’dan 400 sene önce mikrobu ilk bulan bilim adamıdır.

Ali Bin Abbas: 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan ve kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır.

Ali Kuşçu: Büyük astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar: İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamıdır.

Battani: Dünyanın en meşhur 20 astronomumdan biri olup, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgindir.

Birûni: Çağın en büyük âlimi olup, dünyanın döndüğünü ilk kez bulan ve Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamıdır.  Ayrıca Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb’un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir.

Cabir Bin Hayyan: Kimya ilminin babası olarak bilinen Cabir b. Hayan, maddenin en küçük parçası olan atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.

Cahız: Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

Cezeri: İlk sistem mühendisi, ilk sibernetikçi ve elektronikçidir.

Farâbi: Ses olayını ilk defa fizikî yönden ele alıp açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır.

Fatih Sultan Muhammed: İstanbul’u fetheden ve havan topunu ilk kez icat eden, yivli topları döktüren Padişah’tır. Fatih’in kendi icadı olan ve adı “şahi” olan topların ağırlığı 17 tondur. Bu toplar bakırdan dökülmüş olup, 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km. ileriye atabiliyor ve bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu

İbni Cessar: Cüzzam hastalığının sebep ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktorumuzdur.

İbni Firnas: Wright kardeşlerden 1000 önce sene önce ilk uçağı yaparak, uçmayı gerçekleştiren âlimdir.

İbni Haldun: Tarihi, ilim haline getiren ve sosyolojiyi kuran mütefekkirimiz İbni Haldun, Psikoloji’yi tarihe uygulayan ve ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir İslam tarihçisidir. Aynı zamanda Sosyolog ve Şehircilik uzmanıdır.

İbni Heysem: Optik ilminin kurucusu büyük fizikçidir. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran âlimdir.

İbni Sina: Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, cıva ile tedavi, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma hususunda önemli gelişmelere imza atmıştır.

İbrahim Efendi: Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendistir.

İdrisi: Yedi asır önce dünya haritasını çizen coğrafyacıdır. Ayrıca 400 sene önce Piri Reis bugünküne çok yakın dünya haritasını çizmiştir.

Lagarî Hasan Çelebi: Füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilginimizdir.

Mesûdi: Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacıdır. Mesûdi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır.

Mimar Sinan: Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimarımızdır.

Ömer Hayyam: Cebiri oluşturan ve ilk defa bulan âlimdir.

Sabit Bin Kurra: Newton’dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden Sabit Bin Kurra, dünyanın çapını doğru olarak ilk hesaplayan İslam bilginidir.

Büyük âlimlerimiz hakkında verdiğimiz bu bilgiler elbette ki başarılarından sadece birer tanesi ve en mühim olanlarıdır.

Burada adı geçen âlimlerimiz ve ismini zikretmekle bitiremeyeceğimiz daha nice âlimlerimiz ve hepsinin ilme ve bilime daha nice katkıları mevcuttur.

Hepsini rahmetle anıyoruz.

Ancak bugün dünyayı idare eden güçler, bu köklü temelleri de kendilerine mal etmişler ve İslam âlimlerinin bu üstün başarılarını kayıtlardan da zihinlerden de silmeyi başarmışlardır.

 Fakat hakikatleri değiştirmeyi asla başaramayacaklardır. Tüm gerçeklerin aydınlanacağı ve İslam’ın izzetinin tüm dünyada zahir olacağı o büyük gün mutlaka gelecektir.