Tefekkür

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Paylaş:

Anne karnındaki bebeğin organlarının oluşumu hakkındaki çok yakın bir dönemde edinilen bilgilerin Kur’an ayetlerinde verilen bilgiler ile birebir uyum içinde olduğunu biliyor muydunuz?

   “O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz.”1

        Embriyolog Dr. Keith Moore, Journal of Islamic Medical Association’da yayınlanan bir makalesinde, embriyonun gelişim sürecinde iç kulakların (hamileliğin 22. gününde) ilk hâlinin belirmesinden sonra gözün oluşmaya başladığını, hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise, kulak ve gözün ardından gelişimine başladığını söylemektedir.

                1982 yıllarına kadar bizim aydınların “Son üç yüz yılın en büyük aydını” olarak tanıdıkları Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri Roger Garaudy’in insanlar arasında eşitliği sağlayabilecek gerçeğin Kur’an’da olduğunu tespit ettiğinde, 1981 yılının Nisan ayında “Çağların daima en önünde gideni Allah kelamıdır” diyerek görevinden istifa edip, Müslüman olduğunu biliyor muydunuz? O: “Benim doktrinim Kur’an’dır. Çünkü ‘o’ yeryüzünde eskimeyen, çağları arkasından sürükleyecek kitaptır” demişti.2

                “Sizi topraktan yaratması O’nun delillerindendir...”3

                Biyoloji ve kimya gibi bilimlerin ilerlemesiyle hem toprağın hem de insan vücudunun analitik incelemesi yapılarak bu incelemeler sonucunda insan vücudunun içerdiği maddeler ile toprağın içerdiği maddelerin tamamen aynı olduğu biliyor muydunuz?

                “Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.”4

                Kur’an’ı Kerim’de; kalpler için kullanılan “pas tutma” benzetmesinin kalpte gerçekleşen biokimyasal bir reaksiyona işaret ettiğini biliyor muydunuz? Pas, demirin oksijenle reaksiyona girmesi -okside olması sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen de kandaki hemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada oksijen, kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda -dolayısıyla dolaşım sisteminin merkezi olan kalpte- sürekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur. Science News dergisinde, Dr. Sharon McDonnell, demirin organları oluşturan hücreleri okside etmesini “Bu paslanmadır” ifadesiyle tanımlamaktadır.

  1. Mü’minun, 78
  2. Bilim Adamlarına Baş Eğdiren Kitap, Haluk Akten sh. 26
  3. Rum, 20
  4. Mutaffifin, 14