Kıssa

Doğruluğun Mükâfatı

Paylaş:

 

Musa Aleyhisselam ile ateşe tapan bir adam arasında geçen diyalog şöyledir:

Musa Aleyhisselam, ateşe tapan bir adam görür ve ona: “Hâlâ tek Allah’a kulluk etmenin zamanı gelmedi mi?”

“O’na dönersem acaba beni huzuruna kabul eder mi?”

“Elbette!”

“Öyleyse bana İslamiyet’i arz et; Müslüman olacağım!”

Adamın bu sözü üzerine, Musa Aleyhisselam ona İslamiyet’i arz eder ve adam da Müslüman olur. Müslüman olduğuna sevineceği yerde, ağlamaya başlar. O kadar ağlar ki, güçsüz ve bitkin hale gelir ve kendinden geçer. Musa Aleyhisselam onu bir kımıldatmaya çalışır. Fakat adam çoktan ölmüştür...

Musa Aleyhisselam’ın o hâl hoşuna gitmiş olacak ki Allah’a şöyle bir niyazda bulunur:

“Ona yaptığın bu lütufkâr muameleyi bana da layık gör!”

Allah şöyle vahyeder:

“Ey Musa! Şunu iyi bil ki, bize doğru davranana biz de doğru davranırız... Ben onu, muvahhidler mertebesine yükseltip, mukarrebler yurduna yerleştirdim...” *

 

* Nüzhetü’l Mecalis’den Seçme Dini Hikâyeler