Hikmetli Sözler

HİKMET İNCİLERİ

Paylaş:

HİKMET İNCİLERİ

“Ya Rasulallah! Bana dünyada üç şey sevdirildi: Senin yüzüne bakmak, senin uğruna mal harcamak, sana indirileni (Kur’an’ı) okumak.”

Hz. Ebu Bekir (r.a)

“Yüce Allah, Kur’an’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır.” İlim ve Kur’an için para almayınız; yoksa bu aşağılık hareket sizi cennete gitmekten alıkoyar.”

Hz. Ömer (r.a)

“Tefekkürsüz Kur’an okumada hayır yoktur.”

Hz. Ali (r.a)

“Eğer kalpleriniz temiz olursa Kur’an okumaya doyamazsınız. Mushaf açıp okumadığım bir gün veya gecenin üzerimden geçmesini istemem.”

Hz. Osman (r.a)

Sahabenin ilim deryalarından biri olan Abdullah ibn Mesud, sahabe neslinin nasıl bir Kur’an anlayışına sahip olduklarını bize şöyle aktarır: “Bize Kur’an lafzını ezberlemek zor, onunla amel etmek ise kolay gelirdi; bizden sonrakilere ise Kur’an’ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek zor gelmektedir. Kur’an, hükümleriyle amel edilsin diye indirildiği halde insanlar onun tilaveti ile yetinir oldular.”

“Kur’an-ı Kerim, ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.”

İmâm-ı Gazalî (r.h)

“Zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşiyor; rumuzu (sırlı hakikatleri) tavazzuh ediyor (ortaya çıkıyor).”

Said Nursî (r.h)