Ayet ve Hadisler

İbadetin Amacı ve Önemi

Paylaş:

İbadet, yaratan ve hükmeden Allah Azze ve Celle’ye karşı bağlılığımızı, kulluğumuzu gösteren her türlü davranış ve düşünce biçimidir. İnsanlık olarak her birimizin yaratılış gayesi Yüce Rabbimize kulluk ve ibadet etmek; Allah Azze ve Celle’nin rızasını kazandıracak salih ameller işlemektir. Bunu başarabilmenin yollarından biri de ibadetin önemini bilmektir. Bunun için ibadetin ne olduğunu, kapsamını ve önemini anlatan ayetleri sizler için derledik.

İbadet, Yaratılışın Gayesidir

Ben, cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım.1

Tüm Varlıklar Allah’a İbadet Etmektedir

Yedi kat gök, yeryüzü ve bunların arasındaki her şey Allah’ı överek tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz bunu anlayamazsınız…2

Tevhidden Sonraki İlk Çağrıdır

Senden önce hiç bir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım: Benden başka ilah yoktur, öyleyse Bana ibadet edin.3

Kurtuluş, İbadetle Mümkündür

Ey iman edenler, rükû edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz.4

İbadete Hiçbir Şey Engel Değildir

Nice adamlar vardır ki; ne bir ticaret, ne de bir alış veriş, Allah'ı anmaktan, namazı gereği gibi kılmaktan ve zekât vermekten kendilerini alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.5

İbadet, Takvaya Ulaşma Yoludur

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki korunasınız (takva sahibi olasınız).6

İbadet Edenler Allah’ın Boyasıyla Boyanmıştır

Allah'ın boyası. Allah’ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz ancak O'na ibadet ederiz.7

İbadet, Ahiret İçin Hazırlıktır

Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne gönderdiğine baksın…8

İbadete İnsanın İhtiyacı Vardır

… Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.9

İbadet Yapmanın Mükâfatı

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onları imanları dolayısıyla altlarından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltir.10

İbadet Yapmamanın Cezası

Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir? Onlar: Biz namaz kılanlardan değildik dediler. Yoksula yedirmezdik. Boş ve anlamsız şeylere dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik.11

Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir hayat vardır...12

Etrafına ibret nazarıyla bakan, gözleri önünde gece gündüz işleyip duran büyük kâinat sistemini akıllıca bir gözleme tâbi tutan ve önyargılarla, inatçılıkla körelmemiş bir kimse hakikate işaret eden birçok ayetler (deliller) görebilir. Böyle bir kimse, evrenin mutlak Kâdir olan tek bir varlık tarafından yönetildiğini görecektir. Bunun sonucunda bu kadar varlıkların boşuna yaratılmadığını, ahiretin olacağını anlayacaktır. Ayrıca bu kadar varlıkları yaratan ve mükemmel bir şekilde idare eden Allah’ın insanları da en güzel şekilde yöneteceğini anlar ve “Allah’ın dediği olmalıdır” der.

Anlaşılacağı üzere İslam, birtakım kuru nazariyelerden ibaret değildir. Kulun Allah ile kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkileri, somut temeller üzerine bina edilmiştir. Düşüncede kalan, pratikte gösterilmeyen bir gerçek, layık olduğu değeri bulamaz. İnsan inandığı gerçeği dili ile söylemeli ve hayatına geçirmelidir. Çünkü hayata geçirilmeyen bir inanç zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte bu sebeple dinimiz bilgileri öğretmekle yetinmeyerek, amelî hükümleri de öğretmiş ve bu hükümlere uyulmasını emretmiştir.

 1. Zariyat, 56
 2. İsra, 44
 3. Enbiya, 25
 4. Hac, 77
 5. Nur, 37
 6. Bakara, 21
 7. Bakara, 138
 8. Haşr, 18
 9. Rad, 28
 10. Yunus, 9
 11. Müddesir, 42-45
 12. Taha, 124