Yılın Hedefi

İbadetin Önündeki Engeller ve Bu Engelleri Aşmaya Yönelik Yapılacaklar -3

Paylaş:

Hedef sayfamızda “İbadetleri Artırma” hedefine yönelik bilgiler vermeye devam ediyoruz…

HARAM VE GÜNAHLARLA MEŞGUL OLMAK

                İbadet etmenin önündeki engellerden biri haram ve günahlarla meşgul olmak ve bu tür ortamlarda bulunmaktır. Müslümanlar ibadetlerini artırmak istiyorlarsa haramlardan kaçınmalı ve haramlarla dolu ortamları terk etmelidirler. İslam fıkhına göre de haramdan kaçınmak bir sevabı işlemekten daha efdal görülmüştür. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile hac sevabından efdaldir”1 buyurmuştur. Konu fıkhi boyutu ile ele alındığında haramı terk etmek efdal görüldüğü gibi tasavvufi boyutu ile ele alındığında da aynı yere varıldığı görülecektir. Çünkü küçük görülen bir haram bile kalbin bozulmasına neden olmaktadır. Bozulan kalp ise manevi anlamda işlevini yitirmeye başlar ve gittikçe ölüme yaklaşır. Kalbin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi haramlarla kirlenmemesi ve temiz tutulması ile mümkündür. Kalp ancak temiz tutulduğunda insanın manevi kazanımlar elde etmesine yardımcı olur. Dolayısıyla Müslümanlar bu noktayı göz ardı etmemeli ve hayatları boyunca haramlardan kaçınmayı kendilerine şiar edinmelidirler.

EN HAYIRLI ELBİSE: TAKVA

İbadetlerin artmasına engel olan haramlardan ancak takva ile korunulabilir. Eğer bir Müslüman ibadetlerini artırmak ve kendisini haramlardan muhafaza etmek istiyorsa takva elbisesini giymek zorundadır. Takva elbisesini giyen Müslüman’ın kalbi haramlardan korunur, dünyalık metalara meyletmez ve fıtratını muhafaza edebilir. Allah Azze ve Celle Kur’an’da: “Ey Âdem oğulları! Size hem edep yerlerinizi örtecek bir elbise, hem de giyinip süsleneceğiniz bir elbise indirdik. Takva elbisesine gelince, en güzel ve en hayırlı elbise işte odur…”2 buyurmaktadır.

Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 44. ayette takva ile kendisini koruyan Müslüman’ın İslami mücadele içerisindeki durumundan haber vermektedir ve: “Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla canlarıyla cihat etmekten geri kalmak maksadıyla senden asla izin istemezler. Allah o takva sahiplerini çok iyi bilir”3 buyurmaktadır. Yani takva sahipleri Allah yolunda mücadele etmekten geri durmazlar. Takva sahiplerinin dünya hayatındaki durumları bu iken ahirette karşılaşacağı akıbet ise şu şekildedir:

 • “Allah’a karşı gelmekten sakınan ve saygı dolu bir gönülle O’nun istediği gibi kulluk yapanlara vadedilen cennetin misali şöyledir: Ağaçlarının arasından ve köşklerinin altından ırmaklar akar, yiyecekleri de gölgesi de devamlıdır. İşte Rabbinden korkup günahlardan sakınanların mutlu sonu budur. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir.”4
 • “Gönülleri Allah’a saygıyla dopdolu olup O’na karşı gelmekten sakınanlara: ‘Rabbiniz ne indiriyor?’ diye sorulduğunda onlar: ‘Sadece iyilik ve güzellik indiriyor’ derler. İyilik yapanlara bu dünya hayatında güzel bir mükâfat vardır. Ahiret yurdu ise onlar için daha hayırlıdır. Gönüllerinde besledikleri o derin saygıyla Allah’a karşı gelmekten sakınanların varacağı yurt gerçekten ne güzeldir!”5
 • “Biz, kalpleri Allah’a karşı saygıyla dopdolu olup günahlardan sakınanları kıyamet günü seçkin misafirler olarak Rahman’ın huzurunda toplayacağız.”6
 • “Gönülleri Allah’a saygıyla dopdolu olup O’na karşı gelmekten sakınanlara vadedilen cennetin durumu şöyledir: Orada hiç bozulmayan tertemiz su ırmakları, tadı bozulmayan taptaze süt ırmakları, içenlere lezzet veren ve dünyadakiler gibi sarhoş etmeyen şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlar için orada ayrıca canlarının çektiği her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Böyle nimetler içinde yaşayanlarla; cehennemde sürekli kalacak olan ve kaynar su içirilip de bağırsakları parçalanan kimseler hiç, bir olur mu?”7

Bir Müslüman takva sahibi olmak istiyorsa şüpheli şeylerden kaçınma hassasiyetine sahip olmalıdır. Gerek yeme ve içmede gerek erkek kadın ilişkilerinde helal haram sınırlarına her zaman dikkat etmelidir. Bu konuda şu hususlar dikkate alınabilir:

 • Harama bakmamak, yürürken önüne bakarak sağa sola bakmadan yürümek.
 • Haram konuşmamak, konuşurken söz ve tavırlara dikkat etmek.
 • Bayanlar için erkeklerin bulunduğu ortamlara, erkekler için de bayanların bulunduğu ortamlara rahatça girip çıkmamak.
 • Yeme ve içmede takıntı haline getirmeden yenilen içilen şeylerin şüphelilerinden veya bilinmeyenlerinden uzak durmak, hazır gıda tüketimini asgariye indirmek, şüpheli olduğu bilinen ya da duyulmuş olan gıdaları tüketmemek, içeceklerden doğal olanların dışında (ayran, süt, şalgam ve elde yapılmış meyve suları) kola, gazoz, enerji içecekleri ve şüpheli olduğuna dikkat çekilen meyveli soda vs. içmemeye dikkat etmek.
 • Giyilen kıyafetlerin geniş ve bol olmasına dikkat etmek.
 • Alkol içeren maddeleri kullanmamak.
 • Edep gereği Kur’an’a ve kitaplara ayak uzatmamak, kitapları yerlere atmamak, ayet, hadis hatta Allah lafzı olan herhangi bir şeyi yerde gördüğünde yükseğe kaldırmak.
 • Kur’an ve ezan okunurken konuşmamak ve saygı duymak.

Müslümanlar ve özellikle İslam davetçileri ibadetleri artırma hususunda haramlardan kaçınmaya ve günahlarla dolu ortamlardan uzak durmaya dikkat etmelidirler. Aynı zamanda Allah’ın göndermiş olduğu takva elbisesini giymelidirler. Bunun en güzel örneği olan Rasulullah’ı ve ashabını örnek almalıdırlar. Bu durum ahir zaman Müslümanları için zor olsa da Allah Azze ve Celle: “O halde sabret; çünkü dünya ve ahirette hayırlı son takva sahiplerinindir”8 buyurmuştur. Müslümanlar ahirette kendilerine vadedilen hayırlı hayat için dünyada nefsi arzularına karşı sabırlı olmalı ve kendilerini o hayırlı sona hazırlamalıdırlar.

 

 1. Deylemi
 2. Araf, 26
 3. Tevbe, 44
 4. Rad, 35
 5. Nahl, 30
 6. Meryem, 85
 7. Muhammed, 15
 8. Hûd, 49