Kişisel Gelişim

İslam Davetçisinin Meslekleri

Paylaş:

Dünyada göz aydınlığı, ahirette kurtarıcı olan, maaşını ise her devlet ve kişiden zengin, cömertlikte sınırsız olan Allah Azimüşşan’ın ödeyeceği “Davet” vazifesine talip olanlar, kendilerine her meslekten güzel bir pay almalılar.

DOKTOR

Davetçi gönül doktoru olmalıdır. Kalp hastalarının manevi hastalıklarının tedavisi için uğraşmalıdır. Hastalıkları doğru teşhis edip ideal reçeteyi yazabilmelidir. Kalbi şirk hastalığından temizleyip, Tevhid ile doldurmalıdır. Kalp vücudun padişahıdır, o düzelirse bütün vücut düzelecektir.

İTFAİYECİ

Nerede bir yangın varsa oraya koşan, elinde olan imkanları kullanarak yangını söndürmeye çalışan itfaiyecidir davetçi… Yangında öncelikli kurtarılacak şeyleri iyi bilmelidir. Bir yerde fitne ateşi çıksa o ateşe su dökebilmelidir. Yangında önce en kıymetlimiz olan imanlarımızdan başlamalıdır kurtarmaya…

CANKURTARAN

Denize açılıp boğulma ile karşı karşıya kalanları kurtarma görevlisidir davetçi. Günah denizlerine dalıp sahil-i selâmetten uzaklaşan kimseler kurtarıcı ve cankurtaran bekleyen felâketzededirler. Yüzme bilmeyen insanın cankurtaran olmaya kalkmaması gerekir, yoksa başkasını kurtaracağım derken kendisi boğulur.

AKER-POLİS

Her dava adamı, Allah’ın askeri ve polisidir. Şeytanın askerlerine karşı Allah’ın tarafında yer alan Allah eri, hilesi çok zayıf olan cin ve insan şeytanlarına karşı savaşçıdır. İşgallerin en kötüsü ve en tehlikelisi olan zihinleri ve gönülleri işgal eden işgal kuvvetlerine karşı savaşan ve gücünü; askeri olduğu ve uğrunda savaştığı Zat’tan alan bir askerdir. Suçluları tespit eden, onların suç işlemelerine fırsat tanımayan, münkerlere engel olan Allah’ın polisidir.

ŞOFÖR

Davetçi, iyi bir şoför olmalıdır. Kullandığı aracı, üzerindeki yolu, gideceği hedefi iyi tanımalı, yolun neresi kaygan, neresi düz, nerede hız yapılamaz; iyi bilmeli ve ona göre davranabilmelidir. Trafik ışıklarına dikkat etmeli, nerede durup durmayacağını bilmelidir.

Sırat-ı müstakim adlı o yol, insanlık tarihiyle yaşıttır ve dünyanın sonuna kadar yolcuları bitmeyecektir. Ömür biter, yol bitmez; ama her yol cennete gitmez.

ÖĞRETMEN

Davetçi toplumu aydınlatmaya çalışan hoca olabilmelidir. Toplumu iyi eğitmeli, kula kulluktan kurtarıp Allah’a kul olmaya yönlendirmeli… Allah Rasulü İslam’ın ilk öğretmenlik şerefini Mus’ab b. Umeyr’e vermiştir. Öğretmenlik aslında peygamber mesleğidir.

“Allah beni zorlaştırıcı ve sıkıntı verici olarak göndermedi. Lakin beni muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.’’1

PSİKOLOG VE PEDAGOG

İnsanları iyi tanıyan, her insanın psikolojisine uygun çözümler getiren bir yaklaşım içinde olmalıdır tebliğci. İnsanların akıllarına göre hitap edebilmeli, onların sosyal konumlarına uygun sözlerle mesajını sunabilmelidir.  İnsan, toplum, günah ve şirk psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı öğretim metotlarını bilinip, hangi şartlarda hangi usulün en elverişli olduğunu öğrenip ona göre davranmalıdır. Çağın sorunlarına çözüm üretebilmelidir.

AŞÇI VE GARSON

Zihin mutfağında aşçılık yapan tebliğci; güzel, nefis, leziz yemekler pişirebilmelidir ve bunları hal ve diliyle güzel bir şekilde sunabilen bir garson da olabilmelidir. İman, ibadet, ahlak gibi her çeşit vitaminden verebilmelidir.

Güzel malzemeler katıldığı halde, kötü pişirilmiş, fazla ateşte tutulmuş ya da yeterli pişirilmemiş çiğ yiyecekler yakışmaz usta aşçıya. Kimse bu lokantadan yemek yemek istemez.

Hasta etmemeli, iştah kaçırmamalı, tiksindirmemeli pişirilenler. Ve unutulmamalı ki, çok güzel bir yemek bile, güzel sunulmazsa, insanlar onu yemekten hoşlanmazlar. Karnı aç birisi, usta elinde pişmiş yiyeceği, üstü başı pis, kaba ve ısıracak birini arayan yılan dilli bir garsonun yemeği sunmasıyla iştahı kaçacak, belki yemeden aç aç masadan kalkacaktır.

TERZİ

Davetçi, kişiye uygun özel elbise dikebilmelidir. Giydirmek istediğimiz elbise, karşımızdakine ne büyük ne de küçük gelmeli, üzerine tam oturmalıdır. Bilmeliyiz ki, her insan ayrı bir dünyadır, dünyaya bakışında bazı farklılıklar vardır. Her insanın açık kapısı farklı olabilir, davetçi kilitli kapıları zorlamak yerine, o insanın açık ve tebliğe müsait tarafını bulmaya çalışmalıdır.

MÜHENDİS

İslam davetçisi mühendis gibi olmalıdır. Batılı, beşeri ideolojilerin yerine İslam medeniyetini yeniden inşa etmeye çalışmalıdır. “Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini paramparça eder.”2 Binanın temeli sağlam ve Tevhidî olmalıdır.

Mühendis olamayanlar bu binada işçi olabilmeyi başarmalıdır. İslam binasını inşa etmek için her Müslüman bir tuğla koymalıdır.

ÇİFTÇİ VE ZİRAATÇI

iftçi, ziraatçı olmalıdır davetçi. Toprağa attığı tohumun, diktiği fidanın, ektiği ekinin sabırla ürüne dönüşmesini beklemeli, aceleci olmamalıdır. Tedriciliği prensip kabul edecek, ektiği ekinin veya diktiği fidanın gerekli bakımını yapacak, sulayacak, etrafında biten ayrık otlarını temizleyecek ve ürün elde etmek için görevini yapıp sebeplere yapıştıktan sonra, dua edip Allah’ın rahmetini beklemeye başlayacaktır.

Unutmayın! Dünya ahiretin tarlasıdır. Boş bıraktığınız tarlayı, yabani otlar sizin yokluğunuzda dolduracaktır. Oraya zehirli otlar ekmek için fırsat kollayan art niyetliler eksik olmayacaktır. Biz bu tarlaya; salih amel, Allah yolunda mücadele, infakta bulunmak, zulme karşı durmak gibi tohumlar ekmeliyiz.

Dünya tarlasına; günah, isyan, zulüm ekenler de ahirette bunun karşılığını görecekler. “Keşke toprak olsaydım, keşke bu günüm için hazırlık yapsaydım”3 diyecekler.

Davetçi; sağlam iman sahibi, yeterli ilmi birikime sahip, şefkatli ve toplumuna örnek bir şahsiyet olmalıdır. Eğer olabiliyorsa hizmet adamı değil dava adamı olmalıdır. Çünkü dava adamları gökyüzündeki yıldızlar gibidirler. Geceleri, dünyayı aydınlatırlar…

Kaynak

________________________________________

*Davetin Esasları ve Davetçinin Ahlakı kitabından alıntıdır.

1. Müslim

2. Enbiya, 18

3. Nebe, 40