Hikmetli Sözler

İslam ve Batı Medeniyeti

Paylaş:

     Hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak gerekir ki, İslamiyet gerileme dönemi boyunca, her türlü tebdil ve tahrifattan uzaklaşarak zindeliğini muhafaza etmiş ve Müslümanları daima hakikate çağırarak çizmiş olduğu yoldan sapmalarını önlemiştir. Projektörleri daima yüksek, ışıkları daima parlak olmuştur. ‘Allah, rızasına uyanları o nurla selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru yola ulaştırır.’1 Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye okuyanların ruhunda şirk ve bidate, cehalet ve delalete, cahiliye ahlâkı ve tortularına, beyinsizlerin azgınlığı ve kralların istibdadına karşı bir inkılap oluşturuyordu.

Ebu’l Hasan NEDVİ

     Allah’ın indirdiği her din, aynı anda hem inanç hem de uygulamadır. Allah’ın hükmü dışında her hüküm cahiliye dönemi hükmü gibidir. Mademki Allah tarafından indirilen gerçek dinin gerçek çehresi budur, o hâlde inanç ve pratik diye ayıranlar insanlardır. Bu teorileri ile Allah’ın dininden çıkıp ‘cahil’ oldular. Avrupa Hıristiyanlarının yaptıkları şey budur. Onlar hayatı ikiye böldüler: Kilise Allah’a ayrılan kısım ve Allah ile ilgisi olmayan dünya hayatı. Bu kopukluk ilerleyerek din ile ilmin, siyasetin, iktisadın toplumun hatta ahlâkın arasını ayırmalarına sebep oldu.

Muhammed KUTUB

     Bugün Batı’dan gelenler ne bilimdir ne insaniyettir ne özgürlüktür ne de kadına saygı temeli üzerine kurulmuştur. Aksine bunlar, burjuvazinin uyuşturucu ve yozlaştırıcı aşağılık güçlerinin rezil hileleridir.

Ali ŞERİATİ

     Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı’nın gözü önünde; Batı Medeniyeti adına.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

     İslam, Doğu’nun başı ve önderi olarak Batı’yı da yola getirecek tek hakikatin sahibidir. Nasıl geçmişte Batı Medeniyetinin kendini bulmasına İslam Medeniyeti kaynaklarından faydalanması başlıca rolü oynamışsa, Doğu’nun da bugün ve gelecekte, kendini bulması ve ortaya koymasında, birinci müracaat kaynağı İslam olacaktır.

Sezai KARAKOÇ

     İnsanlık; insanı kendisine yabancılaştıran, insanın tüm mukaddes değerlerini yok eden ve ona insanca yaşama hakkını tanımayan vahşi Batı Medeniyetinin hegemonyası altında hâlâ inim inim inlemektedir. Öyle ki yeryüzünün dört bir yanında, çoluk çocuk demeden hâlâ masum, mustazaf insanlar katlediliyor, ocaklar sönüyor ve insanların özgürlükleri bu medeniyet tarafından birer birer ellerinden alınıyor.

Seyyid KUTUB

     Materyalist Batı Medeniyeti, insanlık için getirdiği ilmi hakikatler ve sağladığı zenginliklere rağmen, henüz bir asır daha geçmeden, insanların mutluluğunu temin etmede yetersiz kaldığını itiraf etmek zorunda kalmıştır.

Hasan el-BENNA

     Emperyalist, sömürgeci, acımasız Batı, İslam dünyasında yüz milyonlarca robot ve zombi yetiştirmiştir. 11 Eylül İkiz Kulelerin tahribinden, Paris’te Charlie hadiselerinden sonra büyük sayıda Batılı, Müslüman olmuştur. Nice bilim adamları, ünlü kişiler İslam’ı seçmiştir. İslam dünyası Batı’nın siyasî, sosyal, iktisadî, malî (finansla ilgili), kültürel boyunduruklarından kurtulmalı, kurtarılmalıdır. Amacımız Allah’a, Rasulullah’a (Salat ve selam olsun ona), Kur’an’a, evrensel bilgeliğe, adalete, merhamete, iffete, haysiyete dayalı hak ve doğru bir medeniyet dairesi içinde yaşamak olmalıdır.

Mehmed Şevket EYGİ

     İslam devletlerinin meydana gelmesi, yayılması, asla, saldırmakla, öldürmekle olmadı. Bu devletleri ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet, iman kuvveti idi ve İslam dininde, çok kuvvetli bulunan adalet, iyilik, doğruluk ve fedakârlık kudreti idi…

Hâlid-i Bağdadi

 

  1. Maide, 16