Güncel Analiz

Legal Görünümlü İllegal Faaliyetlerden Kasıt Nedir?

Paylaş:

Alparslan KUYTUL Hocaefendi’nin MGK toplantısı ile ilgili soruya verdiği cevabın özeti:

30 Ekim’de yapılan ve on buçuk saat sürdüğüiçin tarihin en uzun MGK toplantısı olarak tarihe geçenMGK’da: “Legal görünüm altında illegal faaliyetyürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlarile yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğivurgulanmıştır.” şeklinde bir karar alınıyor. Bu öyleyuvarlak bir ifade ki isteyen polis, isteyen savcı, isteyenhâkim, istediğini içeri atar, istediği vakfı dakapatır. “Legal görünümlü ama illegal faaliyetinizvar” der mi der, ucu açık bir söz. Bu şekilde bir kararalındı ve buna göre bundan sonra bütün vakıflara,derneklere, konferanslara, faaliyetlere isterlerseengel olurlar.

Böyle bir karar o kırmızı kitaba geçmemeliydi.Birtakım derin güçler Hükümetikızdırdıkça kızdırdılar,bu kızgınlıkla herkesten ve tüm cemaatlerdenşüphelenir bir hale getirdiler ve bu kararı hükümeteverdirttiler. Namaz kılanların eliyle, namaz kılanlarengellenmeye çalışılıyor. Hükümet bunun farkındaolmalı. Bu tuzağa düşmemeli.

Sabah Gazetesi’nde İstihbarat kaynaklı haberleryapan Abdurrahman Şimşek, katıldığı TV programındaaçık konuştu. Şimşek MGK’da alınan karargereği ‘artık devlet içinde hiçbir cemaate yer olmadığını’belirtti. Ortak bir karar alındı diyen Şimşek,‘Bundan sonra ne Süleymancı ne Nakşibendî ne Menzil ne de İsmailağa, İskenderpaşa... Bütün cemaatlerledevlet etkin şekilde mücadele edecek’dedi.

Eğer biz bununla “devlet içindeki yapılanmalarıkastediyoruz” diyorlarsa her cemaatten bazı kimselervar devlet dairesinde memur olan, doktor olan,avukat olan, öğretmen olan. Siz böyle olan her cemaate“devlet içerisinde paralel bir devlet meydanagetiriyor” derseniz, o zaman İslam düşmanı birpolis, bir hâkim ya da bir istihbaratçı istediğini yaparve zaten şu anda da böyle yapılmaya başlandı.Spor salonlarının verilmeme sebebini açıklarlar mılütfen? Soruyoruz AKP Genel Başkan Yardımcısınınhaberi yok! Bir sebep mi var? Bir sebep yok! Hattabir milletvekili: “Sizi emniyete sordum, Emniyet:‘Furkan Vakfıyla ilgili bir sorun yok’ dediler.” demişti.O zaman spor salonları neden verilmiyor? İşte bumantıktan dolayı verilmiyor.

Faruk Köse de 4 Kasım tarihli yazısında bunuaçıklıyor: “İşte buraya yazıyorum. Bugün için pekçok kişinin hoşuna gidiyor olsa da 30 Ekim 2014tarihli MGK kararlarında gündeme gelen “devleteparalel yapılanmalar” tanımlaması, yakın gelecekte“İslami duyarlılıkları yüksek kişi ve kesimler”in başına bela olacaktır.” Böyle bir tanımlama yapamazsınız.“Devlete paralel yapılanmalar” dersenizadamlar istediği kimseleri bu sınıfa sokarlar. Mesela;bir cemaatten bir doktor, bir öğretmen… devletteçalışıyordur, derler ki bunlar paralel yapılanıyor.Kötü niyetli bir hâkim, bir polis bunu istediği gibikullanır. Cemaatinizi seven talebelerin kaldığı bir evvar “Onlar sizin talebeleriniz, illegal faaliyetler yapıyorsunuz”derler, istediğini söylerler yani… Diyelimki Kurban Bayramı’nda deri topladınız, “siz misinizderi toplayan? Legal görünüm altında illegal faaliyetyapıyorsunuz!” derler.

Faruk Köse’nin de ifade ettiği gibi: “İllegal yapılanmanın “somut veriler” i neler olacak? Alternatifya da rakip bir oluşum, gücü/iktidarı bir şekilde elinealan bir yapılanma tarafından veya başka mercilerceillegal ilan edilerek, “keyfi” bir şekilde, “hukukdışı yöntemler”le veya “hukuk kılıfı geçirilmiş adaletsiz yaklaşımlar”la illegal ilan edilirse ne olacak?Böyle “müphem, yoruma açık ve keyfiliğe müsait birtanımlama” nasıl MGK kararı olarak alınır ve hadialındı, Hükümet bunu nasıl sahiplenebilir? MGK’da“değişen tehdit tanımlaması”na uygun karar alınıp“paralel yapılanmalarla mücadele”nin bu kapsamda değerlendirilmesinde ittifak edilmesi, “İslami hareketler/çalışmalar” için karanlık bir geleceğeişaret etmiyor mu?” Bazı kimseler: “Efendim hükümetmecbur kaldı, 2004 yılında da buna benzer birkarar alınmıştı ama Hükümet kararı uygulamadı.”derlerse derim ki: Belki 2004’te uygulamadı amabugün uygulamaya başladığını görüyoruz. Yani değişentehdit tekrar irtica oldu, tekrar başa döndük.1940’lara, 1990’lara döndük)

Faruk Köse: “Gelinen noktada, “İslami haklarımız”ı birer birer alıyoruz zannındayken, birdenbire karşımıza “İslami cemaatlerin hedef tahtasınakonması” çıkıveriyor. Peki, bunu nasıl makul vesükûnetle karşılayacağız?

Başka bir endişe konusu şöyle: Bir süredir iktidarlarısarsılan “eski derin statüko” yeniden mi ipleri eline geçirdi? Laik-Kemalist kadrolar yenidenmi eski güçlerine kavuşuyor, eski konumlarına yerleşiyor?Toplumun umutlandığı “İslami toplum veyaşam biçimi” hayalde mi kaldı? Dindar nesil neolacak; cemaatler olmadığında, Laik-Kemalist devletmi dindar nesil yetiştirecek? “Laik-Kemalist Devlet sistemi”ni koruma adına “İslami yapılar”ı illegal sayıp “tehdit” ilan edebilecek bir kapı niçin ve nasılaçılabilir? Hem de eski “derin statüko”nun iktidarını sarsan bir Hükümet’in eliyle...”

Gördüğüm kadarıyla eski kadrolar tekrar iş başınagetirildi. Hükümetin kendi kadroları olmayıncaeski istihbaratçıları getiriyor. Hükümet ne yaptığınınfarkında mı? Sen yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun.Paralel dediklerin sana darbe yapacaklardiye korkuyordun. Onları saf dışı etmek için diğerlerine(ergenekonculara) razı oluyorsun öyle mi? Onlarındarbe yapmayacağını nerden biliyorsun? İştebak! Cemaatlere darbe vurmaya başlıyorlar. Sanabindiğin dalı kestiriyorlar,cemaatlerle ilişkini bozacaklar,ortada kalacaksın, sonra seni de bitirecekler.

AKP’nin samimi yöneticileri! Eski şarapçıların,eski aşırı solcuların tekrar iş başına gelmesine karşıçıkmalısınız. Siz bunun için mi yola çıkmıştınız? Böyle olacağını biliyor muydunuz? Aslında çoğununhaberi yok! AK Parti genel başkan yardımcısı:“Spor salonlarının size verilmesi kolay, ben bakanatelefon açayım” diyor. Bakana telefon açıyor, hiçbirşey değişmiyor. Böyle bir karar alınıyor ve AKP GenelBaşkan Yardımcısının haberi yok! Kimler aldı bukararı? Başbakanın, Cumhurbaşkanı’nın haberi varmı bilmiyorum ama Genel Başkan Yardımcısının haberiyok!

Ben ister dört-beş bin kişinin olduğu spor salonlarındakonferans yapayım, ister iki bin kişininolduğu düğün salonlarında konferans yapayım. Zatenbir sürü insan internetten izliyor. Mesele o değil,mesele bu engellemenin devamı gelecek ve bütüncemaatlere sıçrayacak. Bütün cemaatler buna tepkigöstermek zorundadır. Bizim bu mücadelemiz yalnızbize faydalı değil, tüm cemaatlere hatta AKP’yebile faydalıdır. Yoksa tarihe böyle geçecekler.