Gündem

Manevi Tavsiyeler ve Evde Yapılacaklar

Paylaş:

 

Corona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu dönemde zamanımızı nasıl dolu dolu geçirebilir; Şaban ayını değerlendirirken aynı zamanda Ramazan ayına da nasıl hazırlık yapabiliriz? Bu sayfamızda bu sorularınıza cevap olacak nitelikte bilgiler hazırladık.

İçinde bulunduğumuz Şaban ayı, fazileti itibariyle Ümmet-i Muhammed için önemli bir yere sahiptir. Ramazan ayına hazırlık bu ayda gerçekleşmektedir. Aynı zamanda Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesindedir. Bu gece hakkında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca, o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenab-ı Allah’ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: ‘Bağışlanmak isteyen, af dileyen yok mu? Onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Ona şifa vereyim. Bir derde müptela olan yok mu? Derdine deva vereyim.’ Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder.”1Dolayısıyla bu ayı ve evde geçirdiğimiz bu dönemi değerlendirmek adına aşağıdaki tavsiyelerden faydalanabilirsiniz.

Bu Mübarek Günleri Değerlendirmek İçin Yapılması Gerekenler

·         Tefekkür Etmek: Tefekkür sonucunda insan Allah’ı tanır. Allah bilgisine, marifetullaha ulaşır. Bunun sonucunda muhabbetullaha ulaşır ve nafile ibadetler yapar. Ailemizle beraber tefekkür edebilir hatta bunu bir etkinlik haline çevirebiliriz. Evimizde bulunan çiçek, balık vb. üzerinde Allah’ın El-Halık (Yaratan), El-Latif (Bütün incelikleri bilen) gibi isimlerinden yararlanarak mahlukat üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiğini konuşabilir böylelikle çocuklarımıza küçük yaşta Allah’ı tanıtıp sevdirmiş oluruz. Doğa ile ilgili belgeseller hayvanlar alemi, su altı alemi, dağlar, bitkiler, gökyüzü ve uzayla ilgili belgeseller izlemek O’nu tanımamızı ve Rabbimizin kudreti üzerinde düşünmemizi sağlayacaktır. Siyasi ve kültürel belgeseller izlemek de kişisel gelişimimiz açısından önemlidir.

·         Nafile Oruç Tutmak

·         Nafile Namaz Kılmak

·         Kur’an-ı Kerim’i Yüzüne ve Mealinden Okumak

·         Kitap Okumak

·         Sohbet Dinlemek

·         Belgesel İzlemek

·         Çocuklarla İlgilenmek

·         Haramlardan, Mekruhlardan ve Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak

 Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Şaban ayı hakkında şöyle buyurur: “Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller, Alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.”2 “Bir taraftan ibadetleri yaparak maneviyatımızı güçlendireceğiz, diğer taraftan da haramlardan, mekruhlardan ve hatta şüpheli şeylerden de uzak duracağız. Maneviyatınızı güçlendirmeye çalışıyorsunuz ama diğer taraftan haramlar ve mekruhlar hayatınız da devam ediyorsa; bu maneviyat güçlenmez. Bir kovaya bir kilo temiz su koyuyorsunuz ama diğer taraftan da 50 gram bile olsa pis bir su koyarsanız, o su pis olur. Yani insanın maneviyatını güçlendirirken, kendisini haramlardan ve mekruhlardan koruması önemlidir.”3

Evde Geçen Vaktinizi Daha Verimli Hale Getirecek 12 Kitap ve 12 Film Önerisi:

Kitaplar

1.       Allah Erinin Ahlak ve Kültürü - Said Havva

2.       Bir Günahın 70 Zararı - İbn Kayyım

3.       Tefekkür Düşünmenin Fazileti - İmam Gazali

4.       İdeolojilerin Çöküşü ve İslam’ın Evrenselliği - Fethi Yeken

5.       Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti - Ebu’l Hasen Ali En Nedvi

6.       Arınma Yolu - Abdulhamid Bilali

7.       İhlâs - Hasan el Benna

8.       İman Bilinci - Seyyid Kutub

9.       Âbidler Yolu - İmam Gazali

10.   Zamanın Kıymeti - Abdulfettah Ebu Gudde

11.   Gelin Tacı - İbn Ataullah El-İskenderi

12.   Müslüman Gençliğin Görevi - Mevdudi

Filmler

1.       Filistin’e Veda

2.       12 Öfkeli Adam

3.       Ahmet Bin Hanbel Dizi Filmi

4.       Altın ve Bakır

5.       Çöl Aslanı “Ömer Muhtar”

6.       Hz. Ömer Dizi Filmi

7.       Kaplumbağalar da Uçar

8.       Umudunu Kaybetme

9.       Madaari

10.   Allah’ın Sadık Kulu Barla

11.   Kelebekler Sonsuza Uçar

12.   Benim Yolum

 

1.        İbn Mace, İkame, 191, et-Tergîb ve’t-Terhib, II,473

2.        Nesai, Savm, 70

3.        Alparslan Kuytul Hocaefendi