Denemeler

Modernizm Kurbanı Gençler ve Problemleri

Paylaş:

     İlk insan soyundan günümüze kadar her zaman gençlik, tarihin seyrini değiştirme vazi­fesinde olmuştur. İslam dini ve diğer tüm ideo­lojiler de gençlerin omuzlarında yükselmiş ve mücadele ahlakı ile gençler hep ihtiyarlardan önde olmuşlardır. Ancak öyle bir çağa uyandık ki gençlik aksiyon ve mücadele dolu o günleri boş ve amaçsız bir hayatla değiştirmek durumunda kaldı. Gencin fıtratında hürriyet, heyecan, azim ve kavga varken, şimdilerde ise sessizlik, çare­sizlik, gayesizlik ve nemelazımcılığın sonucu olarak tembellik ve miskinlik yer almış durum­da.

     Modernizm denilen şey aslında tüm kavgacı ve davası olan ideoloji ve dinlerin nefesini kesen bir virüs gibi. Çünkü o gençlere oturduğu yerde heyecanı, zevki, rahatlık ve tembelliği aşılıyor. Ben bana yeterim, bana ben lazımım, kim ho­şuma giderse onu takip eder onun gibi yaşarım, düşüncesini veriyor. Böylelikle dünyayı koca bir kasabaya çeviren sosyal medya ve internet ağı ile de istediği şeyi görüp sahip olabiliyor. Bu da gençliği mücadele etmeden kazanmaya, gayret­siz ve hedefsiz yollara sevk ediyor.

     Kur’an’da ve hadislerde gençliğe çok önem verildiğini açıkça görebiliriz. Ancak Kur’an’ın ve Peygamber’in önem verdiği gençlere anne baba­lar yeterince önem vermedikleri için, bizim olan gençliğin ruhuna modernizm denilen batıl güç­ler ve hayat tarzı sahip çıkıyor. Gençlerin ruhla­rını, tıpkı Mekke müşriklerinin kızlarını diri diri toprağa gömmesi gibi biz de aynı şekilde mo­dernizmin kucağına gömmüş oluyoruz.

     Çağımız gençlerinin yaşadıkları bazı prob­lemleri saymak gerekirse:

  • Kişilik bozukluğu
  • Hedefsiz ve idealsiz olmak
  • İnanç sorunları
  • Sosyal çevreden sosyal medyaya göç et­mek
  • Mücadelesizlik ve kolaycılık
  • Cinselliği ön plana çıkarmak
  • Çok çabuk vazgeçme ve kırılganlık
  • Ferdiyetçilik ve ailesizlik
  • Düşmanını tanımama ve tuzakları göre­meme
  • Acelecilik ve menfaatçilik

     Bu problemler daha artırılabilir ancak bu kadar yazmayı yeterli görüyorum. Burada bazı­larına özellikle dikkat çekmek gerekirse kişiliği olmayan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Menfa­atine göre ve o anki ruh haline göre davranan ve gerektiğinde dostlarını satan bir gençlik karşı­mızda duruyor. Anne babasına karşı bile dürüst olmayan, inancının gereğini yerine getirme hu­susunda tembellik gösteren bir gençlik.

     Başta da söylediğim gibi tek suçlu genç­ler değil, toplum ve ailedir. En başta da on­ları bu hâle getiren bozuk sosyal düzendir. Bu medeniyet ancak eğitim çarkından böy­le gençler meydana getiriyor. Hedefsizlik ise ayrı bir problem gençler için. Hedefi olmayan genç, sadece günü kurtarma ve zaman öldürme derdindedir. Ne günü kurtarabilirsin ne de zamanı öldürebilirsin! Zaman seni yer biti­rir ama sen ona bir şey yapamazsın. Bugün meşhur olan bir kavram “Z kuşağı” ve biz bu Z kuşağındakilere hedef gösteremezsek onların tek hedefi, nefislerini tatmin etmek babında sa­dece zevk peşinde koşmak, eğlenmek ve cinsel olarak tatmin olmak olacaktır. Mücadelesi olma­yan bir gençlik ise hep tavizkâr, korkak ve kolay­cı olacaktır. Böyle bir gençlikle ne üretkenlik ne yenilik ne de geleceğe dair ümidiz olacaktır. Aynı zamanda her şeyden ve herkesten çok çabuk vazgeçebilecek ve bencilliği sonuna kadar içinde gaye edindiği için işine gelmeyen herkesi satacak ve yarı yolda bırakacaktır.

     İman sorunu ve kişilik kaybına uğramış bir nesilden düşmanına itaat ve tuzaklarına rahatlıkla kanmayı bekleyebilirsiniz. Allah’a imanı, Peygamberi ve Kitabını değil batıl bir ide­olojiyi veya dünyaca ünlü pop, top yıldızlarını idol edinmiş bir gençlikten düşmanla mücadele bekleyemeyiz.

     Bugün sosyal çevresine adeta küsmüş ama sosyal medyaya gülücükler atan ve tek derdi bi­raz daha RT, Like, izlenme ve abone sayısı olan gençlik sanal âlemde zincire vurulmuş demek­tir. İnternet ve sosyal medya başlı başına büyük bir problemdir. Aslında biraz önce saydığımız şeylerin hepsini unutması ve tekrar dönmemesi için sosyal medya adeta bir ameliyat masasıdır. Gencin zihnine ve ruhuna sosyal âlem denilen yerde uyuşturucu operasyonlar yapılmakta ve inanç, kişilik, duygular ve kültürel değerler yok edilmektedir. Kötü alışkanlık, yanlış çevreler ve örnek alınacak yanlış şahsiyetler hep bu sosyal medya ve internet kanalıyla gencin ruh ve zihin dünyasına girip onu tarumar eder. Normalde buraya alacak olsam öyle korkunç istatistik ve rakamlar var ki, sayfalar ve satırlar yetmez. İçki, kumar, fuhuş, “challenge” denilen sahte meydan okumalar ve daha birçok şey internet ve sosyal medya kanalıyla gençleri mahvediyor.

     Peki, bunca şeyler oluyorken, biz anne baba­lar, abi ablalar, dayı teyzeler ne yapıyoruz? Bir neslin bilinç ve ruh dünyası yok ediliyor. Ahlak ve namusu yerlerde geziyor. Fıtratları birileri ta­rafından çalınıp koskoca İslam ümmetinin ser­mayesi boşa harcanıyor. Verilere baktığımızda Covid-19 süreciyle beraber internet ve sosyal medya kullanımı zirveye çıkmış durumda. Evde bazı ücretli internet film sektörleri ile eşcinsel­lik normalleşiyor, yine evlerde biz anne babala­rın yanında izledikleri aşk dizileri ile gençlerin hayâsı ve namus duygusu yok ediliyor.

     Kısacası kardeşlerim, suçlu aramaya gerek yok, hepimiz suçluyuz. Gençler üzerinde sosyal deneyler yapan küresel güçler, o güçlerin ekme­ğine okumayarak ve araştırmayarak yağ süren biz ebeveynler ve de o tuzaklara kendi değerleri­ni unutarak her dakika düşen gençler olarak he­pimiz suçluyuz. Bir an evvel yeniden İslami de­ğerlere sarılmalı ve gençlere, toplumu ve ümmeti için faydalı hedefler göstermeli, onlara düşman­larını tanıtmalı, geleneksel ve kültürel değerleri­ni sevdirerek öğretmeli, sosyal medyadan sosyal âleme, aile hayatına ve gerçek dostluklara yeni­den göç etmeli ve kendi öz değerlerimizle yeni­den barışıp İslam Medeniyetini kuracak müca­deleci, sabırlı, zalimlere asi, Allah’a itaatkâr bir nesil yetiştirmeliyiz.

     Rabbimiz, hem bizleri hem de gençlerimizi şer güçlerden ve nefis, şeytan gibi düşmanların tuzaklarından haberdar eylesin. İslam’ın ve top­lumun sermayesi olan gençleri boşa harcamak isteyenlere fırsat vermesin.