İftiralara Cevaplar

Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi Hakkında Başlatılan İftira Kampanyasına Furkan Nesli Dergisi’nden Cevap

Paylaş:

1- Alparslan Kuytul Hocaefendi; İrancı, Şia Sempatizanı ve hatta Ehl-i Sünnet düşmanıymış (!)

Muhterem Hocamız, kendisine bu konuyla alakalı yöneltilen bir soru üzerine şu cevabı vermiştir:

29 Ağustos 2010-Soru: İran’daki devrimin âlimlere itaatle olduğunu söylemiştiniz. Fakat Şia âlimleri sahabe hakkında kötü şeyler söylüyorlar. Sizin Şia hakkındaki görüşünüz nedir?

“Biz Ehl-i Sünnetiz, Şii değiliz. Ben Hanefi mezhebindenim, Şia’yı da doğru bulmuyorum. Benim söylediğim şey devrimin nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir tespittir. Devrim İran’da da olur, Çin’de de olur, Rusya’da da olur. Ben, nasıl olduğunun tespitini yaptım sadece. Şia’nın on iki imam meselesi, ilk üç halifeyi reddetmesi, muta nikâhını helal görmesi gibi -ki daha birçok mesele var- bunlar elbette ki bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. Biz sahabenin tamamını adil olarak kabul ediyoruz. Ehl-i Sünnetin görüşü budur. Sahabeye küfretmek asla caiz olamaz, sahabeye buğz etmek asla caiz olamaz. Bu bir günahtır. Bunu yapan Şiiler de yanlış yapmaktadırlar.”

http://www.tvfurkan.com/irandaki-devrimin-alimlere-itaatle-oldugunu-soylemistiniz-fakat-sia-alimleri-sahabe-hakkinda-kotu-seyler-soyluyorlar-sizin-sia-hakkindaki-gorusunuz-nedir_b3c7d1a88.html

26 Mayıs 2010- Soru: Ehl-i Sünnetin on iki imama bakışı nasıldır?

“… 12 İmamın ilk ikisi olan Hz. Ali ve Hz. Hasan halife olarak seçildi ama ondan sonraki on imam halife değildirler. İlimde ve takvada imamdırlar. Şiilere göre Hz. Ali fitne çıkmasın diye ilk üç halifeye biat etmiştir. O halde ben de diyorum ki; Hz. Ali böyle yaptıysa bugün bütün Şiiler de böyle davranmalı ve bu fitneyi (yani ilk üç halifeyi kabul etmeme görüşünü) bırakmalıdırlar.”

http://www.tvfurkan.com/ehl-i-sunnetin-oniki-imama-bakisi-nasildir-bu-imamlar-sii-midir_20dcfa205.html

27 Ocak 2012- Soru: İran gibi Şii ülkelerin on iki imam görüşü hakkındaki düşünceniz nedir?

“Elbette ki bizim görüşümüz Ehl-i Sünnetin görüşüdür.1. Halife Hz. Ebu Bekir, 2. Halife Hz. Ömer, 3. Halife Hz. Osman, 4. Halife ise Hz. Ali’dir. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onlar ilk üç halifeyi kabul etmiyorlarsa bile biz Ehl-i Sünnetiz, kabul ediyoruz. Onların görüşünü yanlış buluyoruz.”

http://www.tvfurkan.com/iran-gibi-sii-ulkelerin-on-iki-imam-gorusu-ve-muta-nikahi-hakkinda-dusunceniz-nedir_41d489797.html

22 Nisan 2013- Soru: Sizin Ehl-i Sünnet dışı görüşler benimsediğinizi söyleyenler var. Bunlara nasıl cevap vermek istersiniz?

“…Çocukluğumdan beri Ehl-i Sünneti savunmuşumdur. Hiçbir zaman Ehl-i Sünnetin dışına çıkmadım. Bunu iddia edenler benim Ehl-i Sünnete aykırı bir görüşümü söylesinler. Ben Hanefi mezhebindenim, Ehl-i Sünnetim…”

http://www.tvfurkan.com/sizin-ehl-i-sunnet-disi-gorusler-benimsediginizi-soyleyenler-var-bunlara-nasil-cevap-vermek-istersiniz_4be10c727.html

26 Ekim 2014- Soru: Ehl-i Sünnetin Şia mezhebine bakışı nasıldır? Ehl-i Sünnete göre Şia, bid’at ehli midir?

“Ehl-i Sünnetin ekseriyetine göre Şia, Ehl-i Sünnetin dışındadır. Bazı görüşlerinden dolayı Ehl-i bid’at kabul edilmiştir. Bu, bütün görüşleri yanlış demek değildir. Caferiyye Mezhebinin görüşlerinin çoğu Hanefilere benzer. Ama Ehl-i Sünnetin hiçbirinin kabul etmediği; on iki imam meselesi, imamların masumiyeti meselesi, ric’at inancı, mut’a nikâhı gibi gerek itikatta gerek amelde bir takım görüşleri yüzünden bu mezhep Ehl-i Sünnetin dışında kabul edilmiştir.”

http://www.tvfurkan.com/sia-mezhebine-ehl-i-sunnetin-bakisi-nedir_d35f18839.html

Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin aynı konuyla ilgili başka bir soruya verdiği cevap ise şöyledir:

30 Mayıs 2015- “Ben talebelerime yıllardır (içinizde şu anda şahitler de var) Şia’nın görüşlerinin yanlışlığını anlatmışımdır. Ehl-i Sünnet’in görüşlerinin doğru olduğunu, Şia’nın görüşlerinin yanlışlığını saatlerce anlatmışımdır. On iki imam meselesinde de, mut’a nikâhı meselesinde de ve diğer birçok meselede Şia’nın görüşlerinin yanlışlığını ilmî delillerle, Kur’an ve sünnetle anlattım. 20-25 sene evvel de biz bunun dersini yapardık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Biz Ehl-i Sünnetiz ve ben Hanefi Mezhebindenim. Bu iftiraları atanlar bunları bilmiyorlar mı gerçekten? Ben bunu şimdiye kadar kaç defa açıkladım. Asıl mesele şu ki bu iftiraları atanlar Allah’tan korkmuyorlar!”

http://www.tvfurkan.com/bursada-sizin-hakkinizda-sia-sempatizani-ve-tasavvuf-dusmani-gibi-seyler-soyleniyor-ne-soylemek-istersiniz_73d85a+7c9.html

Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Suriye Konusunda İran’ı Eleştirmesi;

20 Eylül 2013- Soru: İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin “Suriye’de halkın seçeceği lideri kabul edip destekleyeceği” şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“…İran, Suriye konusunda yanlış yaptı. …İran bu siyasetini bırakmalı… İran Suriye konusunda başka bir siyaset geliştirmek zorundadır, o siyaset yanlıştır. Bu yaptığı ile zalimi destekliyor gibi oluyor ve bu İran’ı tekfir eden tekfircilerin işini kolaylaştırıyor. Zalimle beraber görünüyor, bu Müslümanlara yakışmaz…”

http://www.tvfurkan.com/iran-cumhurbaskani-ruhani-nin-suriye-de-halkin-sececegi-lideri-kabul-edip-destekleyecegi-seklindeki-aciklamayi-nasil-degerlendiriyorsunuz_7ce493106.html

Örneğini verdiğimiz bu konuşmaların yanı sıra, Hocamızın yıllar içerisinde gerçekleştirdiği yüzlerce konuşması vardır ve bu konuşmaları dinleyen binlerce kişi şahittir ki Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi hiçbir zaman Ehl-i Sünnet çizgisinin dışına çıkmamıştır. Böyle bir iftirayı ortaya atanlar, eğer dedikleri doğru ise neden bir delil getirememektedirler!

Bu konuda ileri sürdüğümüz delillere tüm Furkan talebeleri ve gerek haftalık derslerimize gerekse konferanslarımıza katılan tüm halkımız şahittir. Ayrıca merak ettiğiniz diğer konular için www.furkanvakfi.net adresindeki soru-cevap arşivine başvurabilirsiniz.

Allah’a Emanet Olunuz.

Sayfamız önümüzdeki ayda Muhterem Hocamızın “Tasavvuf ve Tarikatı inkâr ettiği” ve “Cübbeli Ahmet Hoca’ya kâfir dediği” iftiralarına cevaplar ile devam edecek…