Hadis

Nafile İbadetler ve Faziletleri

Paylaş:

Hz. Aişe Peygamberimizin gecenin bir vaktinde kalkıp ibadet ettiğini görünce: “Ey Allah’ın Rasulü geçmiş ve gelecek tüm günahlarınız affedilmişken neden böyle hareket ediyorsunuz?” demişti. Peygamber Efendimiz: “Ey Aişe, şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap vermişti. Kul nafile ibadetlerle Rabbine yaklaşabilir ve kendisine verilen nimetlerin şükrünü eda edebilir. Peygamberimiz her bir nafile ibadetin kulu Rabbine yaklaştırdığını ve günahlarının bağışlanmasına vesile olduğunu bizlere haber vermiştir.

 1. Kutsi bir hadiste şöyle haber verilmiştir: “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Aziz ve Celil olan Rabbi: ‘Kulumun nafile namazları var mı, bakınız?’ der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.”1
 2. “Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah’a yakınlık sağlar ve günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur, günahlardan uzaklaştırır.”2
 3. “Bir kimse kuşluk namazının iki rekâtına devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affolunur.”3
 4. “Bir kimse akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekât namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur.”4
 5. “Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekât namaz kılarsa geçmiş günahları af olunur.”5
 6. “Her kim bir gün ve gecede, farz namazlar dışında on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ ona cennette bir ev bina edecektir. Bunlar şu namazlardır: Sabah namazından önce iki rekât, öğleden önce dört rekât, öğleden sonra iki rekât, akşamdan sonra iki rekât ve yatsıdan sonra iki rekât.”6
 7. Abdest Namazı: “Her kim abdest alır sonra kalkıp iki rekât namaz kılarsa ve bu iki rekâta kalbiyle yönelirse, o kimseye cennet vacip olur.”7
 8. Tesbih Namazı: Peygamber Efendimiz amcası Abbas’a kendisini Allah’a yaklaştıracak bir ameli bildirmek için tesbih namazını talim buyurmuş ve eğer bu namazı kılarsa, günahları kum yığınları kadar çok olsa bile Allah'ın bunları mağfiret edeceğini bildirmiştir. Bu namazı her gün, bu olmazsa cuma günü, bu olmazsa ayda veya yılda bir kere, başka rivayette, ömründe bir defa kılmasını tavsiye etmiştir.8
 9. Hacet Namazı: “Her kimin Allah'tan bir dileği veya insanlardan bir isteği olursa, önce abdest alıp iki rekât namaz kılsın, sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun ve Rasulü’ne salat-ü selam getirsin. Sonra şu duayı okusun: “La ilahe illallahu’l-halimü’l-kerim. Sübhanellahi Rabbi’l-Arşi’l-azıym. El-Hamdü lillahi Rabbi’l-alemin, nes'elüke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ve'l-ganimete min külli birrin ve's-selamete min külli ismin. La teda'li zenben illa gafertehu ve la hemmen illa mezahtehu ve la hacete hiye leke rizan illa kadayteha ya erhamerrahimin”9
 10. Hazret-i Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur: “Cennet’te bir kapı vardır ki, adına Duha Kapısı denir. Kıyamet günü bir münadi: ‘Duha (kuşluk) namazına devam edenler neredeler? İşte kapınız, Allah’ın rahmetiyle oradan (Cennet’e) giriniz!’ diye çağırır.”10
 11. “İki dost kul karşılıklı bir araya gelirler ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salavat getirirlerse, onlar yerlerinden ayrılmadan geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.”11
 12. “Her aydan 3 gün oruç tutmak bütün bir yılı oruçla geçirmek gibidir.”12
 13. “Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü cehennemden yetmiş yıllık yol mesafesi kadar uzaklaştırır.”13
 14. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bilal Radıyallahu Anh’a: “Ey Bilal! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler içinde en fazla sevap umduğun hangisidir? Çünkü ben Cennet’te, senin ayakkabılarının sesini önümde duydum!” diye sordu. Hz. Bilal de: “Gece veya gündüz, abdest aldıktan sonra kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla sevap beklediğim ibadet budur”14
 15. Tirmizi, Salât, 188
 16. Tirmizi, Deavat, 101
 17. Tirmizi, Vitr, 15
 18. Tirmizi, Mevakit, 204
 19. Buhari, Vudu, 14
 20. Tirmizi; Sünen, Salât, 189
 21. Buhari, Sahih, Vüdû, 24; Müslim, Sahih, Tahare, 5, 6,17; Ebu Davud, Sünen, Tahare, 65
 22. Tirmizi, Sünen, Vitr,19; İbn Mace, Sünen, İkame,190
 23. Tirmizi, Sünen, Vitr,17; İbn Mace, Sünen, 189
 24. Süyûtî, I, 355/2323
 25. Ebu Davud, Tirmizi
 26. Buhari, Müslim
 27. Buhari
 28. Buhari, Teheccüd 17, Tevhid 47; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 108