Kıssa

Ölene Cennet Kalana Zafer

Paylaş:

 

Pers ordusunun kumandanı Rüstem, muharebede Müslümanların ciddiyet ve kararlılığını görünce onlarla bir görüşme yapmak istedi. Bu isteğini elçiler vasıtasıyla Müslümanların komutanı olan Sa’d b. Ebi Vakkas’a iletti. Sa’d b. Ebi Vakkas teklifi kabul edince konuşmayı gerçekleştirmesi için sahabe arasından Rib‘î b. Âmir’i görevlendirdi.

Rib‘î b. Âmir karargâha doğru ilerledi. Kapıya ulaşınca askerler silahlarını bırakmasını istediler. Ama Rib‘î b. Âmir:

“Ben buraya kendi isteğimle gelmedim ki sizin sözünüze uyarak silahımı bırakayım. Bilakis beni siz çağırdınız. Beni böyle kabul ederseniz ne âlâ aksi halde çeker giderim” diyerek bu isteklerini reddetti ve silahlarını bırakmayı kabul etmedi. Askerler bir süre bu şekilde tartışırken konuşmaları Rüstem’e iletildi. İşin vahametinin çok iyi farkında olan Rüstem hemen araya girdi ve gelen askerin o şekliyle içeri alınmasını söyledi. Rib‘î b. Âmir’i içeri aldılar.

Rib‘î b. Âmir kendisini etkilemesi için yola döşenmiş olan halılara, döşeklere ve süs eşyalarına mızrağını batıra batıra ilerledi. Bu şekilde, İslam’ın bunları hiçe saydığını o zavallılara da göstermiş oldu. Sonunda Rüstem’in yanına geldi. Orada durunca bir Rüstem’e bir de etrafında ona köle olmuş insanlara baktı. Gördüğü şey inanılır gibi değildi. Karşısında bir insana kulluk eden, insanı Rableştiren insan yığını duruyordu.

Rib‘î b. Âmir böylesi bir manzarayı ibret nazarıyla izlerken Rüstem söze başladı:

“Sizi buralara getiren ve bizimle savaşmaya sevk eden sebep nedir?” Rib‘î Radıyallahu Anh bu soruyu, daha sonraları Müslümanların şiarı haline gelecek ve tarihin altın kelimelerle yazdığı şu müthiş cümlelerle cevapladı:

“Allah bizi kullarından dilediğini kullara kulluk etmekten kurtarıp, kulların Rabbi olan Allah’a kulluğa sevk etmek, onları dünyanın darlığından dünyanın genişliğine çıkarmak ve bâtıl dinlerinin zulmünden İslam adaletine ulaştırmak için gönderdi. Kim bunu kabul ederse, biz de onu kabul eder ve ondan el çekeriz. Kim de kabul etmezse, Allah’ın vâd ettiğine kavuşuncaya dek onunla savaşırız.”

Rüstem: “Allah’ın vadettiği şey de nedir?” diye sordu.

Rib‘î Radıyallahu Anh:

“İslam’a girmeyi reddedenlerle savaşırken ölen kimse için cennet, geride kalanlar için ise zaferdir” dedi.