Hadis

Ömre Bedel Bir Amel

Paylaş:

Yeryüzünde Allah’ın hükmünü hâkim kılmak için vazifelendirilen insanoğlu, bu görevi ifa etmek için tüm insanlığa İslam’ın eşsiz mesajını ulaştırmak için gayret etmek zorundadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayet ve Efendimiz’den gelen birçok rivayet gösteriyor ki; insanlığın hidayete ulaşması için çaba sarf etmek, bunun için her türlü zorluğu göğüslemek, hem dünyada hem de ahirette yüksek dereceye nail olmaktır. Dünya ve içindekilerden daha kıymetli bir kazanca vesile olan bu hayırlı ameli, Rasulullah’ın ağzından bir kez daha duymak, tüm Müslümanlara görevlerini ve alacakları ecrin büyüklüğünü hatırlatmak açısından iyi olacaktır. İşte Rasulullah’ın o büyük ecri haber verdiği Hadis-i Şerifi:

                Ebu’l-Abbâs Sehl İbn Sa’d es-Sâidî Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre, Hayber Gazvesi gününde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

                “Yarın sancağı, Allah’ın kendisinin eliyle fethi nasip edeceği, Allah’ı ve Rasulü’nü seven, Allah’ın ve Rasulü’nün de kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim.”

                Gazveye iştirak edenler, sancağın aralarından kime verileceğini düşünüp konuşarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca, sancağın kendisine verileceği ümidi ile bütün sahabîler Rasulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in huzuruna koştular. Peygamber Efendimiz:

                – “Ali İbni Ebû Tâlib nerede?” diye sordu. Sahabîler:

                – “Ey Allah’ın Rasulü! O gözlerinden rahatsız” dediler.

                Bunun üzerine Peygamberimiz:

                – “Ona haber verecek birini gönderiniz” buyurdular. Ali derhal getirildi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem  onun gözlerini tükürüğüyle tedavi ederek kendisine dua etti. O kadar ki, hiç ağrısı yokmuş gibi oldu. Peygamber sancağı ona verdi. Hz. Ali Radıyallahu Anh:

                – “Ya Rasulallah! Onlar da bizim gibi mü’min oluncaya kadar mı savaşacağım?” dedi. Rasulü Ekrem:

                “Acele etmeden, gayet sakin bir şekilde onların yanına var, kendilerini İslam’a davet et, uymaları gereken ilâhî yükümlülükleri kendilerine haber ver. Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah’ın bir tek kişiye hidayet vermesi, senin için kızıl kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır” buyurdu.

Buhârî