Şiir

Sen De Var Mısın?

Paylaş:

Halife olarak geldin dünyaya,

Bu kutsal göreve sen hazır mısın?

Sözünü hatırla, dön kalubelaya,

Kendine bir bak ki ahde vefalı mısın?

 

Ya sırat-ı müstakimde ya batıldasın,

Ya nefsine boyun eğmiş ya kıyamdasın,

Canın, malın, sevdiğinle imtihandasın.

Cenneti kazanacak fedakârlıkta mısın?

 

Bütün peygamberler gönderildi hikmetle,

İnsanlık çağrıldı Hakka güzel öğütle,

Balta vuruldu şirkin ensesine Tevhidle,

Bu davada her şeyinle sen de var mısın?

 

Komşu olmak istersin Rasulullah’a,

Nasıl ulaştı İbrahim Halilullah’a?

En çok sevdiğini sundu yüce Allah’a,

Bunu başarabilecek makamda mısın?

 

Tevhid Rabbimizden gelen emanet,

Kula düşen pazarlıksız bir teslimiyet,

Kurbanlar olmadan kurulmaz medeniyet,

İsmail can koydu, sen koymaz mısın?

 

Kurban yaklaşmaktır yüce Mevla’ya,

Arkanı dönmektir köşke saraya,

Can feda etmektir kutsal davaya,

Bayram gelir ama sen kurban mısın?

 

Feda etmek zordur candan, maldan, zamandan.

Bu sebepledir ki cennet ile müjde verir Yaradan.

Rabbe giden yolda kes İsmail’ini candan,

Bu cesareti gösterecek imanda mısın?

 

Elvan ÇAKAL