Hocaefendi'den Mesaj

Tevhidin Faydaları Saymakla Bitmez

Paylaş:

Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Eşi Semra Kuytul ile 15 Mart 2019 tarihinde Bolu Cezaevinden yaptığı telefon konuşmasını sizlerle paylaşıyoruz.

 

Tevhidin faydalarından bahsediyordum. Devam edeyim…

Tevhidin bir faydası da suçları ve günahları azaltmasıdır. Nasıl? Çünkü Allah kanun koyduğu zaman insanlar Allah’a itaat ettiği zaman suç işlemez, suçlar azalır, günahlar da azalmış olur. Neden? Çünkü insanların koyduğu kanunlar kutsal değil ama Allah’ın kanunları kutsaldır. Kanunlar kutsal bir şeye dayanmalı ki tesirli olsun. Kanun kutsala yani Kur’an’a, hadislere dayanmadığı zaman sadece insan sözü olarak kalır ve tesirli olmaz. Kanunlar her gün değişiyor zaten. Çoğu zaman bulunduğu çağa da hitap edemiyor zaten geleceğe hiç hitap etmiyor, sürekli değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bunu da insanlar biliyor o yüzden de kanunların insanların gözünde bir kutsallığı yok. Yani insanların koyduğu kanunlara insan görüşü olarak bakılıyor. Kutsal olmadığı için de tesirli olmuyor. Allah’ın koymuş olduğu değerler, Allah’ın koyduğu kurallar hem doğru hem de kutsaldır. O yüzden suçları azaltır, doğru olmasa yanlış olsa yine suçları, günahları azaltmaz. Hem doğru olacak hem de kutsal yani insanlar üzerinde tesirli olacak. Bu da ancak Allah’ın tek ilah, tek otorite olarak kabul edilmesiyle mümkündür.

Diğer bir faydası, Tevhid hayatı kolaylaştırır. Yani insanlar sadece Allah’a itaat ettiği zaman aslında hayatı da kolaylaşmış olur. Müslümanca yaşamak fasıkça hatta kâfirce yaşamaktan daha kolaydır. Çünkü insanlar, Allah’ın kanunları sayesinde iyi şeyleri yapar kötü şeylerden uzak durur. Çünkü Allah iyi şeyleri emreder kötü şeyleri de yasak eder. O da Allah’a itaat ettiği zaman, tek otorite olarak Allah’ı gördüğü zaman, O’ndan başka bir ilah, bir otorite tanımadığı zaman O’na itaat eder, o zaman hayatı kolaylaşmış olur.

Eğer Allah’tan başka ilahlar kabul ederse kendi hayatını zorlaştırmış olur aslında. Çünkü o zaman kötü şeyler yapar, iyi şeyler de yapmaz. İnsan iyi şeyleri niye yapmaz? Çünkü nefsine zor gelir ama Allah emrettiği zaman, buna iman ettiği zaman, Allah’ı tek otorite olarak gördüğü zaman o zaman mecburen itaat eder ve böylece kendi hayatını kolaylaştırmış olur. Kötü şeyleri insan niye terk etmez? Çünkü nefsi var, nefsine uyar ama Allah’ı tek otorite olarak gördüğünde o zaman nefsine uymaz, Allah’a itaat eder. Böylece kötülükler azalmış olur hem de insanın kendi hayatı da kolaylaşmış olur. Çünkü kötülükler hayatı zorlaştırıyor iyi şeyleri terk etmek de öyle o da hayatı zorlaştırıyor.

Tevhid adaleti sağlar. Yani bir sınıfın bir sınıf üzerinde hâkimiyetine, bir sınıfın diğer bir sınıfa zulmetmesine izin vermez. Allah herkesin Allah’ıdır. Allah bir sınıfı tutmaz. Mesela burjuva sınıfını ya da proletaryayı, zenginleri veya fakirleri. Allah bir sınıfı ya da bir ırkı tutmaz. Allah herkese karşı eşit daha doğrusu adaletli davranır. Dolayısıyla da Tevhidi yani Allah’ın otoritesini kabul edip başka otoriteleri reddettiğimizde o zaman yeryüzünde adalet de sağlanmış oluyor. Yani adaletin sağlanabilmesi aslında sadece ve sadece Tevhidi kabul etmekle mümkün olabilir. Başka otoriteler kabul edildiği müddetçe adalet sağlanamaz, toplumsal barış da sağlanamaz. Her sınıf kendi kendini tutar her insan kendi menfaatlerini hesaba katar. Irklar da öyledir. Herkes kendi ırkına daha fazla hak vermek ister. Başka ırkları ezmek ister. Yani bunların hepsinin önlenebilmesi bir sınıfın diğer sınıfı, zenginin fakiri, güçlünün güçsüzü, bir ırkın diğer ırkı ezmesini engellemek adaletin sağlanabilmesi, Allah’ın kanunlarıyla ve O’nun tek otorite olarak görülmesiyle mümkün olabilir. Onun için adalet ancak Tevhid ile sağlanabilir.

Tevhid; her zaman söylediğimiz beş şeyin emniyetini sağlar. Yani din, akıl, mal, can, nesil emniyetini Tevhid sağlayabilir. Yani insanlar Allah’a itaat ettikleri zaman din emniyeti gerçekleşir, Allah’a itaat ettiği zaman can emniyeti, mal emniyeti gerçekleşir. Nesillerimiz emniyet içinde olur, ahlakları bozulmaz. Bu beş şeyin emniyetini de sağlaması Tevhidin insanların hayatında ne kadar önemli olduğunu gösterir. Zaten dinin hedefi de bu beş şeyin emniyetini sağlamaktır. Din zaten bunun için gönderilmiştir. Beş şeyin emniyetini sağlamak ancak Tevhide iman etmekle mümkündür. Bakın şu an dünyada bu beş şey de emniyet altında değil. Ne din emniyeti var ne akıl ne mal ne can ne nesil emniyeti var. Çünkü Tevhid yok çünkü Allah tek otorite olarak görülmüyor o yüzden de bunların hiçbirinin de emniyeti sağlanamıyor.

Tevhid nefisleri ıslah eder, nefsi tahrik etmez. Allah nefsi tahrik edici şeyleri yasaklar. Allah’ın hedefi insanı yüceltmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı şerefli yaratmıştır. Şerefli varlığın yüceltilmesi icap etmektedir. Bu da nefislerin ıslahıyla mümkündür. Şu anda bütün dünyada nefisler tahrik ediliyor. Gerek karşı cins ile gerekse malla, mülkle gerekse başka şeylerle. Sürekli tahrik ediliyor. Şu medeniyet tahrik edici bir medeniyet. İnsanları sürekli kötüye tahrik ediyor. Hatta şu bilgisayar oyunları bile. Kimini intihara tahrik ediyor, insan öldürmeye tahrik ediyor vs. sürekli tahrik eden bir medeniyetle karşı karşıyayız. Nefislerin ıslahı ancak Tevhidle mümkün. İnsan Allah’a itaat ettiği zaman ancak o zaman nefsine hâkim olabilir. O zaman tahrik olmaz insan. Allah’ın hâkim olduğu bir toplumda Allah’ın koyduğu kanunların, insanî ve ahlaki değerlerin hâkim olduğu bir toplumda nefisler ıslah edilir, tahrik edilmez. Sadece o zaman insanoğlu kendi şerefine yakışır bir hayat yaşar ve yücelmiş olur.

Ve Tevhid ile insan, insanlara, şeytanlara, nefislere karşı hürriyetini elde eder. Allah’a itaat ettiği zaman artık insanlara itaat etmez. Allah’a itaat ettiğinde şeytana itaat etmez, kendi nefsine de itaat etmez. Böylece özgürlüğünü elde etmiş olur. Bu da Tevhidin bir faydasıdır.

Tevhid kötü ahlakı yok eder. Mesela haset aslında Tevhidin olmamasından kaynaklanır. Diyelim ki bir insan bir insana haset ediyor, neden? Çünkü ona o güzelliğin ya da malın, makamın her neyse onun Allah tarafından verildiğini hesaba katmıyor. Eğer bilse ki Allah’tan başka ilah yok, Tevhid inancını bilse, ona bu güzelliği, bu malı, bu ilmi, bu makamı verenin Allah olduğunu bilir. O zaman ona haset etmez, kıskanmaz. Buna benzer bütün kötü ahlakların temelinde aslında Tevhidin olmayışı, Tevhidin anlaşılmaması yatmaktadır. Tek ilahın Allah olduğu bilindiği zaman insan bir sürü kötü ahlakından da kurtulmuş olur.

Tevhid insana cesaret kazandırır, ilah tek ise o zaman kimseden korkmaya gerek yoktur. Madem tek ilah o halde O’nun dediği olacaktır. Kimseden korkmaya da gerek yoktur o öldürmeden kimse öldüremez.

Tevhid Allah’ın yardımını sağlar. Tevhide iman eden insanlara Allah yardım eder.

Tevhid insanlara cenneti kazandırır.

Tüm arkadaşlara selam söyle... *

15.03.2019 Bolu Cezaevi | Telefon Görüşmesi

* https://www.youtube.com/watch?v=gU7FqqgO9Bc