Hadis

Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti

Paylaş:
  • Abdullah İbn-i Abbas Radıyallahu Anhuma şöyle dedi:

“Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: ‘Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür’ dedi.

Sahabeler: ‘Ya Rasulallah! Allah yolunda yapılan cihad da mı (o günler kadar sevimli) değildir?’ diye sordular.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: ‘Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehid olan) hariç’ diye cevap verdi.”1

 

  • Huneyde İbn-i Halid, hanımından, o da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bazı hanımlarından rivayet ediyor:

“Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Zilhicce Ayının dokuz gününü, Aşure gününü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembe gününü oruçlu geçirirdi”2

 

  • “Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!”3

 

  • Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan nakledildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“...(Allah tarafından) kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir.”4

 

  • Talha b. Ubeydullah b. Kerîz Radıyallahu Anh’dan nakledildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Duaların en faziletlisi arife günü yapılan duadır.”5

  1. Ebu Davud 2428, Buhari 928, Tirmizi 754, İbni Mace 1727
  2. Ebu Davud, Savm: 61
  3. Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257
  4. Buhari, Umre, 1
  5. Muvatta, Hac, 81