Ayet ve Hadisler

 Ayet ve Hadisler

Ayet ve Hadisler bölümü dergimizin titizlikle üzerinde durduğu, Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet’e dayalı bilgilerin aktarıldığı bölümdür. Bu bölümde “neyi amaçlamakta ve okurlarımıza ne gibi kazanımlar edindirmeyi hedeflemekteyiz?” Bunları siz kıymetli okurlarımıza sunacağız.

Ayet ve Hadisler, İslam dininin temel kaynağını teşkil eder. Bundan ötürü Furkan Nesli Dergisi olarak yazılarımıza bu eksenden yön verip, konuları ele almakta ve okurlarımıza bu minvalde bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz. Peygamber Efendimiz (sav), bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.”[1]

Başyazarımız Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi: “En çok okuduğunuz kitap Kur’an olmalı, en çok anlattığınız kitap Kur’an olmalı, yaşadığınız kitap Kur’an olmalı. Hiçbir kitap Kur’an’a perde yapılmamalı” veciz sözüyle ayetlerin önemine dikkat çekmekte ve yazdığı başyazılarında da buna hassasiyet göstermektedir.

Günümüz dünyasında Allah’ın insanlara istikamet tayin eden El Hâdî oluşu ve yaratmış olduğu kullarına kanunlar göndererek bir yaşam tarzı belirleyen tek ilah oluşu unutulmuş, aynı zamanda İslam davasının unutturulup yerine başka davaları insanlığa hedef olarak gösterme durumu yaygınlaşmıştır. Bundan dolayı dergimizin bu bölümünde belirli aralıklarla ayın ayet ve hadislerini ele alarak bu konuları hatırlatmayı amaçlamaktayız. Gerek Başyazarımız gerekse diğer yazarlarımız konularını ayet ve hadisler ışığında yazmaya özen göstermekte ve hayatın her alanını kapsayacak nitelikte yazılar yazmaktadırlar.

İlmi konuları da kendi bünyesinde barındıran dergimizde İslam davası mücadelesinin varlığını ve temellerini teşkil eden ayetleri de okurlarımıza hatırlatarak, bugün Ümmet-i Muhammed’in İslam davası mücadelesini hangi yollarla sürdüreceği, kendi çağında hangi metodu ve stratejiyi izleyeceği konusuna da yine ayet ve hadislerden delillerle aktarmayı amaçlıyoruz.

Ayet ve Hadisler doğrultusunda ele alınmayan her mesele nakıs kalacak ve bizi maksadımıza ulaştırmayacaktır. Bunun bilinci ve şuuruyla hareket ederek, farklı ideoloji ve yıkıcı fikirlerle karanlığa gömülmüş sineleri, ayet ve hadislerin nuruyla aydınlatıp, hayata Kur’an ve Sünnet penceresinden bakan bireylerin yetişmesini arzulamaktayız.

Furkan Nesli Ailesi olarak bu bölümümüzden istifade etmenizi temenni ediyoruz…

 

 

[1] Muvavtta, Kader, 3

Paylaş: